Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Spirituálna teológia - otázky na skúšku

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
2,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37086
Posledná úprava
23.03.2011
Zobrazené
2 022 x
Autor:
studentiTF2010
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Spiritualita a spirituálna teológia všeobecne ( rôzne chápania pojmov).

Spiritualita ma 3 významy :
 • náboženská doktrína ( islam, budhizmus, kresťanstvo)
 • spôsob akým človek dosahuje spoločenstvo s Bohom ( to je teda osobný život veriaceho).
veda o princípoch a procese dosahovania spoločenstva s Bohom.

Kresťanská spiritualita má tiež 3 významy a to sú tieto : 
 • je doktrínou ( súhrn kresťanskej viery).
 • je praktikou zjednocovania sa s Bohom ( teda náš duchovný život)
je to náuka o duchovnom živote ( teda teologická vedná disciplína)

Doktrína je ZÁKLAD - to znamená, že sa opierame o učenie Biblie. Boh stvoril človeka, miluje ho, hľadá ho, zachraňuje ho a túži po spoločenstve s ním.

Spoločenstvo s Bohom je CIEĽ - teda toto spoločenstvo predstavuje naša nábožnosť, t. j. predstavujú to sviatosti, rôzne cesty svätosti, ale aj to ako prijímame Boha a jeho lásku a ako na ňu odpovedáme. Takto dosahujeme spoločenstvo s Bohom. To je cieľ nášho života.  

Kľúčové slová:

spirituálna teológia

Duch Svätý

náboženstvo

kresťanstvo

Kristus

milosť

asketická teológiaObsah:
 • 1. Spiritualita a spirituálna teológia všeobecne ( rôzne chápania pojmov).
  2. Definícia sp. teológie a jej miesto medzi ostatnými teologickými
  disciplínami.
  3. Pramene sp. teológie a jej dôležitosť.
  4. Duchovný život všeobecne a v kresťanskom chápaní. Cieľ duchovného života.
  5. Posväcujúca milosť.
  6. Vliate čnosti.
  7. Dary ducha Svätého.
  8. Aktuálne milosti.
  9. Mylné pohľady na duchovný život.
  10. Teologálne spoločenstvo a jeho tvorcovia.
  11. Boh – Otec: jeho vzťah k nám a náš vzťah k nemu.
  12. Ježiš Kristus. Kto je JK? Ako s ním vytvárame spoločenstvo?
  13. Duch Svätý. Kto je DS? Jeho vzťah ku Kristovi a k nám – jeho pôsobenie v živote Krista a živote cirkvi.
  14. Cirkev – v súlade s ľudskou prirodzenosťou; rôzne aspekty Cirkvi, kvality cirk. spoločenstva.
  15. Človek – antický a biblický pohľad; harmónia a protiklady v človeku; človek Adam – človek Kristus.
  16. Dokonalosť všeobecne. Podstata kresťanskej dokonalosti a podmienky rozvoja.
  17. Mária – vzor kresťanskej spirituality (novozákonné svedectvá).