Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
4,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8602
Posledná úprava
28.03.2018
Zobrazené
5 099 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Demografia predstavuje vedu o reprodukcii ľudských populácií. Zaoberá sa základmi existencie spoločnosti a preto sa vyznačuje blízkosťou nielen k spoločenským vedám ako sú politológia, sociológia, etnológia, pedagogika a psychológia, ale aj k takým vedným disciplínami ako sú biológia, matematická štatistika a geografia.
Medzi ústredné demografické pojmy patria pôrodnosť a úmrtnosť, ktoré sa viažu na demografické udalosti (narodenie, úmrtie). V civilizovaných spoločnostiach ich však ovplyvňujú kultúrne vzory správania a obrady (krst, pohreb). Každá spoločnosť právne reguluje procesy uzatvárania manželstva, rozvodov, vdovstva, potratov.
Demografická štruktúra obyvateľstva krajiny a jej regiónov podľa veku a pohlavia, ako aj podľa vzdelania a profesionálnej skladby, zdravotného stavu predstavuje základné informácie pre formovanie populačnej a rodinnej politiky štátu
Demografický vývoj v Európe je v posledných desaťročiach alarmujúci, vo väčšine európskych štátov je počet narodení nižší ako počet úmrtí. Riešenie vyžaduje zmenu zmýšľania, prekonanie konzumného postoja k životu a zodpovedný postoj k daru života.
V rozvojových krajinách, naopak, prudký rast populácie zväčšuje už aj tak obrovské ekonomické a spoločenské problémy. Tento problém nemožno ignorovať, na druhej strane jeho „riešenie“ pomocou zákazu mať viac ako jedno dieťa alebo šírením antikoncepcie, sterilizácie žien a potratu sú neprípustným zjednodušením tohto nesmierne zložitého problému.

Kľúčové slová:

Demografia

Námestovo

geografické vymedzenie

obyvateľstvo

migrácia

štruktúra obyvateľstvaObsah:
 • I. Charakteristika demografie 3
  II. Demografická charakteristika Námestova 4
  II.1 Geografické vymedzenie územia 4
  II.2 História mesta Námestovo 5
  III. Štruktúra obyvateľstva podľa jednotlivých kategórií 8
  III.1 Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia 8
  III.2 Štruktúra mestského obyvateľstva 8
  III.3 Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a podľa jednotiek veku 9
  III.4 Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti 10
  III.5 Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania 12
  III.6 Štruktúra obyvateľstva podľa veľkostných skupín obcí 13
  III.7 Natalita a mortalita obyvateľstva 13
  III.8.Mirgrácia obyvateľstva 15
  III.8.1 Ďalšie charakteristiky pohybu obyvateľstva 16
  III.9 Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity 16
  IV. Veková pyramída 19
  Zoznam použitej literatúry 20

Zdroje:
 • HUBA P.: Námestovo - monografia 1992, Neografia Martin, 213 s., ISBN 80-900 551-2-5
 • Federálny štatistický úrad - 1992, Sčítanie ľudu, domov a bytov 1991, Obyvateľstvo, domy, byty a domácnosti mesto Námestovo; Štatistický úrad Slovenskej republiky, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, Základné údaje - obyvateľstvo, č. 600-0613/2001