Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 593   projektov
1 nových

Výber zamestnancov do Štátnej služby

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4495
Posledná úprava
05.09.2017
Zobrazené
2 559 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom tejto práce je analýza postupu výberových konaní v štátnej správe a ich následné porovnanie s inými odvetviami, ktorého výsledkom má byt nový systémový prístup pre výberové konania v štátnej správe. Získavanie a výber pracovníkov je procesom realizácie zámerov personálnej politiky a stratégie. Východiskom sú informácie o potrebe pracovníkov, ich štruktúre a o zdrojoch pracovných síl, a to externých a interných. Je možné povedať, že je to prvý krok v celom reťazci práce personálneho manažéra. Výber pracovníkov je neoddeliteľnou súčasťou riadenia ľudských zdrojov. Záväznosť výberu pracovníkov je daná skutočnosťou, že každý pracovník disponuje určitými osobnými predpokladmi, určitou kvalifikačnou, výkonovou a osobnostnou kapacitou, ktorá je individuálne špecifická a vyjadruje úroveň a oblasť jeho pracovnej spôsobilosti. Zároveň každá činnosť, profesia, funkcia predstavuje vzhľadom k rôznym stránkam profilu pracovníka dosť jednoznačne vymedzený súbor požiadaviek a nárokov. Zaradenie pracovníka je primerané, ak dochádza k súladu medzi požiadavkami profesie a predpokladmi pracovníka. Pri zaraďovaní človeka do pracovného procesu je teda užitočné odborne ho posúdiť vzhľadom k požiadavkám profesie alebo funkcie, ktorú ma vykonávať, by bolo možné zhodnotiť nových zamestnancov i výberový proces. Ide o súbor činností, ktorých cieľom je optimalizácia rovnice, kde na jednej strane stoja požiadavky podniku na pracovníka a na druhej strane uchádzač o prácu.1

Kľúčové slová:

výberové konanie

štátna správa

kandidát

zamestnanec

ľudský zdrojObsah:
 • 1. TEORETICKÁ ČASŤ 7
  1.1 Podrobný postup výberu nových zamestnancov podľa 7 teórie manažmentu
  1.1.1 Analýza požiadaviek 7
  1.1.2 Nábor kandidátov 7
  1.1.3.Vlastný výber kandidátov 8
  1.2 Postup výberu nových zamestnancov do štátnej služby podľa 9 zákona o štátnej službe 312/2001 Zz.
  1.3 Personálny manažmenty štátnej správe 12
  1.3.1 Základné cieľe personálneho manažmentu v štátnej správe 14
  1.3.2 Subjekty zabezpečujúce riadenie ľudských zdrojov 15
  1.3.3 Pracovná náplň personálnych manažérov v štátnej správe 17
  1.3.4 Plánovanie personálneho rozvoja 18
  1.3.5 Stratégia personálnej práce 19
  1.3.6 Informatizácia personálnej práce 19
  2. PRAKTICKÁ ČASŤ 20
  2.1 Poukázanie na nedokonalosti zákona o štátnej službe 20
  312/2001 Z.z., možnosti korupcie a zneužitia
  2.1.1 Príčiny nelegálneho a korupčného správania sa štátnych 21 zamestnancov
  2.1.2 Návrh novely zákona o Úrade pre štátnu službu 24
  2.2 Porovnanie výberových konaní v iných sférach - verejná správa, 30 súkromný sektor resp. oblastiach napr. súdnictvo
  2.2.1 Výber a výberové konanie v súkromnom sektore 30
  2.3 Návrh možných riešení 32
  2.4 Úvaha o možných riešeniach 33
  2.4.1. Definovanie požiadaviek 33
  2.4.2. Hlavné zameranie 33
  2.4.3. Využívanie služieb 34
  2.4.4. Priebeh pohovorov 34
  2.5 Pomôcky a systém uskutočňovania výberových konaní (anonymné 35dotazníky, integrovaný softwarový systém pre náhodný výber kvalifikovaných účastníkov výberovej komisie)
  2.5.1 Pomôcky 36
  2.5.2 Systém uskutočňovania výberových konaní 36
  ....

Zdroje:
 • KUPKOVIČ, M. a koľ; Podnikové hospodárstvo. Bratislava 1996.
 • Kachaňáková : Riadenie ľudských zdrojov, Bratislava, Vydavatelstvo EKONÓM 1999.
 • Ferjenčík, Bosáková : Riadenie ľudských zdrojov, Bratislava, Vydavatelstvo EKONÓM 1999.
 • ŽUFFA, M. V. J.: Podnik-živýorganizmus. Prešov2003.
 • Ľubica Slimákova PODOBY KORUPCIE NA SLOVENSKU t. Bratislava 1996.
 • Katarína Szárazová, Výberové konanie očami personalistu Týždenník Profesia,22. 01.2003
 • Zákon o štátnej službe 312/2001 Zz