Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Zamagurí

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
37 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10828
Posledná úprava
17.06.2019
Zobrazené
4 974 x
Autor:
miturka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cestovný ruch, priemysel turizmu, predstavuje dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie svetového hospodárstva. Podiel cestovného ruchu na svetovom hrubom domácom produkte a na zamestnanosti neustále rastie.Ak je v štáte dostatočne rozvinuté je preň obrovskou devízou a zdrojom príjmov do štátneho rozpočtu. Vo svete tvorí cestovný ruch 14 % hrubého domáceho produktu a zamestnáva až 12 % činného obyvateľstva Zeme. Slovensko má veľmi dobré prírodné podmienky i geografické postavenie pre rozvoj cestovného ruchu.
Nedostatočná reálna podpora a pozornosť zo strany štátu a aj chybná koncepcia spôsobuje, že cestovný ruch Slovenska zaostáva za okolitými krajinami. Porovnania Slovenska s okolitými krajinami vyplývajú veľmi negatívne. Samozrejme, okolité štáty majú väčšiu rozlohu a počet obyvateľov ako Slovensko. Vo svete sú v móde menej známe, menej dostupné a nedotknuté miesta. Aj na Slovensku čoraz viac ľudí vyhľadáva pokojné, zapadnuté dediny a doliny, kde sa ctí tradícia a lenivé ticho.
Niektoré cestovné kancelárie upozorňujú, že rastie záujem o menej známe a frekventované miesta na Slovensku, zatiaľ hlavne zo strany zahraničných turistov. Mnohým turistom dokonca ani veľmi nechýbajú luxusné hotely, no ubytovanie v penziónoch či v chalupách celkom prirodzene očakávajú. Aj preto má oblasť Zamaguria, budúcnosť. Má svoj pokoj, ale aj zopár tradícií, ktoré sa preberajú do života.

Kľúčové slová:

rozvoj cestovného ruchu

Pieninský národný park

Dunajec

cykloturistika

Zamagurie

rybolov

poľovníctvo

rekreácia

fakultatívne výlety

manažmentObsah:
 • Abstrakt 2
  Protokol o zadaní záverečnej práce 3
  Vyhlásenie 4
  Poďakovanie 5
  Obsah 6
  Zoznam ilustrácií a tabuliek 8
  Zoznam skratiek a symbolov 9
  Úvod 10
  1 Základné pojmy 11
  1.1 Predpoklady rozvoja cr 11
  1.2 Selektívne predpoklady cestovného ruchu 12
  1.2.1 Demografické predpoklady 12
  1.2.2 Urbanizačné predpoklady 12
  1.2.3 Sociologické predpoklady 12
  1.3 Lokalizačné predpoklady cestovného ruchu 13
  1.3.1 Hodnotenie prírodných predpokladov 13
  1.3.2 Hodnotenie kultúrnosprávnych predpokladov 15
  1.4 Realizačné predpoklady cestovného ruchu 15
  1.4.1 Komunikačné predpoklady 16
  1.4.2 Materiálno-technická základňa cr (mtz) 16
  1.5 Typológia stredísk cestovného ruchu 17
  2 Oblasť Zamaguria 18
  2.1 Pieninský národný park 18
  2.2 Dunajec 18
  2.3 Kultúrne dedičstvo Zamaguria 19
  2.3.1 Najvýznamnejšie artefakty profánnej i sakrálnej architektúry 19
  2.4 Turistika a rekreácia 21
  2.4.1 Cykloturistika 21
  2.4.2 Vodná turistika a vodné šport 21
  2.4.3 Lyžiarska turistika 22
  2.4.4 Rybolov a poľovníctvo 22
  2.4.5 Fakultatívne výlety 22
  2.5 Ubytovacie zariadenia 22
  2.5.1 Hotel Cyprián 23
  2.5.2 Hotel Eland 23
  2.6 Stravovacie zariadenia 23
  3 Prieskum trhu o využívaní služieb v Zamagurí 25
  3.1 Metodika prieskumu 25
  3.2 Ciele prieskumu 25
  3.3 Otázky prieskumu 26
  4 Vyhodnotenie prieskumu 27
  4.1 Charakteristika prieskumnej vzorky 27
  4.2 Prezentácia výsledkov prieskumu 31
  4.3 Závery k otázkam 44
  5 Prijatie návrhov na zlepšenie rozvoja cestovného ruchu v Zamagurí 46
  5.1 Zriadenie informačného strediska 46
  5.2 Zvýšenie informovanosti medzi podnikateľmi 46
  5.3 Zvýšiť dostupnosť informácií zákazníkom 46
  Záver 47
  Zoznam použitej literatúry 48
  Zoznam príloh 50

Zdroje:
 • FRANKE A. a kolektív.: Rukověť cestovního ruchu. Praha: MERKUR, 1984.
 • GRIGER M.: Spišská Stará Ves a Zamagurie. Vlastivedný zborník. Košice: VÝCHODOSLOVENSKÉ VYDAVATEĽSTVO, 1988. ISBN 083-023-88
 • GÚČIK, M.: a kolektív, Manažment cestovného ruchu. Banská Bystrica: SLOVAK SWISS TOURISM, 2006. ISBN 80-88945-84-4
 • GÚČIK, M.: 2000, Základy cestovného ruchu. Banská Bystrica: EKONOMICKÁ FAKULTA UMB, 2000. ISBN 80-8055-355-6
 • GURSKÝ F., MIHALČOVÁ B..: Vybrané kapitoly z manžmentu cestovného ruchu. Ružomberok: EDIČNÉ STREDISKO PEDAGOGICKEJ FAKULTY, 2006. ISBN 80-8084-141-1
 • KOPŠO E.: a kolektív, Ekonomika cestovného ruchu. Bratislava: SLOVENSKÁ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO, 1985. ISBN 67-188-855.
 • KOPŠO E., GÚČIK M., MÜLLEROVA V., ŠKUARČEKOVÁ G.: Zemepis Cestovného ruchu. Bratislava: SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO, 1987.
 • MARIOT P.: Geografia cestovného ruchu pre 3. ročník hotelových Akadémií. Bratislava: ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, 2000, ISBN 80-7158-169-0
 • NOVACKÁ Ľ., KULČÁKOVÁ M.: Klient v cestovnom ruchu. Bratislava: EUROUNIOUN, 1996.
 • ORIEŠKA, J.: 1998 Služby cestovného ruchu. Banská Bystrica: EKONOMICKÁ FAKULTA UMB, 1998. ISBN 80-8055-110-3
 • PAULIČKOVÁ R.: Regionálny a mestský marketing. Bratislava :EUROUNION, 2005. ISBN 80-88984-72-6
 • PETÁCH E.: Pieniny Červený Kláštor. Košice: VÝCHODOSLOVENSKÉ VYDAVATEĽSTVO, 1974.