Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 593   projektov
1 nových

Seminárna práca z Kominikácie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7330
Posledná úprava
01.02.2018
Zobrazené
7 228 x
Autor:
jamaica11
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Komunikácia je základným spojovacím článkom medzi ľuďmi v procese riadenia. Len prostredníctvom komunikácie môžu ľudia v každej organizácii pracovať efektívnejšie ako celok.
Komunikácia má veľa foriem a úrovní. Komunikujeme rečou, jej slovným zložením, dynamikou a zafarbením, gestikuláciou, polohou tela, mimikou, pohľadom. Pre človeka je nanajvýš dôležité, že bez komunikácie nie je možné budovanie vzťahov a bez vytvárania fungujúcich vzťahov nie je možné pracovať v tíme ani tím viesť.

Odpoveď na otázku „prečo komunikovať?“ môže mať rôznu podobu:
• pre efektívnejšie vedenie
• pre držanie ľudí „v obraze“
• pre kvalitnejšie prepojenie ľudí s organizáciou a:
• zvýšenie motivácie
• zvýšenie záujmu o organizáciu
• pre lepšie medziľudské vzťahy a pochopenie medzi:
• šéfom a podriadenými
• kolegami
• ľuďmi v organizácii a mimo nej
Efektívnosť komunikácie, ako aj úspešná prezentácia manažérov na pracovných rokovaniach a obchodných jednaniach s domácimi ale i zahraničnými partnermi je ovplyvnená niekoľkými činiteľmi, ku ktorým patria odborné vedomosti, pohotovosť myslenia, kultivovanosť vyjadrovania, samotné správanie, presvedčivé vystupovanie v zmysle zásad spoločenského styku a pod. Účinnosť týchto činiteľov sa riadi nielen stupňom vedomostí a zručností, ale aj vedomosťami účastníkov komunikačného procesu z niektorých odborov psychológie, a to najmä psychológie osobnosti, psychológie činnosti, konania a správania, sociálnej psychológie, psychológie práce, inžinierskej psychológie, psychológie obchodu a pod.
Komunikácia človeka s človekom je v centre pozornosti nielen psychológov, ale aj predstaviteľov iných odborov - sociológov, ekonómov, filozofov, právnikov, učiteľov a ďalších.

Kľúčové slová:

komunikácia

verbálna komunikácia

manažér

kolegovia

vertikálna komunikáciaObsah:
 • Obsah 1
  1 Úvod 2
  2 Význam komunikácie v práci manažéra 3
  3 Manažérsky štýl a komunikácia 5
  4 Ako zlepšiť komunikáciu manažéra v organizácií 7
  5 Sociálna komunikácia 9
  6 Verbálna komunikácia 10
  6.1 Vertikálna komunikácia 11
  6.2 Horizontálna a diagonálna komunikácia 13
  7 Neverbálna komunikácia 14
  8 Štýl komunikácie s nadriadeným 15
  9 Komunikácia s kolegami 15
  10 Záver 17
  11 Použitá literatúra 18

Zdroje:
 • DEVITO J.A. 1999: Základy mezilidské komunikace, Grada, Praha
 • DOBŠOVIČ, Ľ.: Naučte sa riešiť konflikty. Komunikácia a sebaúcta v medziľudských vzťahoch. Bratislava, Fontana, 199.., s. 63-96
 • HURST, B.: Encyklopedie komunikačních technik. Praha, Grada, 1994, s. 299, ISBN 80-85424-40-1
 • KHELEROVÁ, VLADIMÍRA: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada Publishing, 1995, s. 37-72, ISBN 80-7169-223-9
 • VIŠŇOVSKÝ, J. - NAGYOVÁ, Ľ. - ŠAJBIDOROVÁ, M.: Manažment ľudských zdrojov. Nitra, ES VŠP, 1996, s. 66-81, ISBN 80-7137-315-X