Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Základné práva človeka (Vybrané kapitoly teológie)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
52 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13328
Posledná úprava
20.11.2020
Zobrazené
4 266 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Základné ľudské práva vyplývajú zo základnej hodnoty každej ľudskej bytosti - z ľudskej dôstojnosti. Táto hodnota prináleží každému - nielen tomu, kto si ju uvedomuje, alebo kto si ju vydobyje. Je daná skutočnosťou, že sme ľudia. Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

1. ČO SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA?

Ľudské práva sú práva, ktoré získavame jednoducho a prirodzene, pretože sme príslušníkmi ľudského rodu. Pomáhajú nám vymedziť a bližšie definovať priestor, v ktorom žijeme, určujú kvalitu tohto života i úroveň ľudského spoločenstva. Sú v priamoúmernom vzťahu k stupňu rozvoja demokracie spoločnosti, v ktorej človek žije t.j. čím je demokracia stabilnejšia a rozvinutejšia, tým sú ľudské práva hlbšie zakotvené v jej štruktúrach a tvoria základné piliere, na ktorých sa demokracia buduje.
...

Kľúčové slová:

právo

človek

ľudské práva

deklarácia ľudských práv

amnesty international

právo na život

interupcia

trest smrti

eutanázia

život

smrť

demokracia

spoločnosť

OSN

Ústava SRObsah:
 • ABSTRAKT
  ÚVOD
  1. ČO SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA? - 4 -
  1.1 VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM - 5 -
  1.2. HISTÓRIA VZNIKU ĽUDSKÝCH PRÁV - 5 -
  1.2.1 VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV - 6 -
  1.2.2 EURÓPSKY DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV - 7 -
  2. DELENIE ĽUDSKÝCH PRÁV - 8 -
  2.1 ÚSTAVA SR DELÍ ĽUDSKÉ PRÁVA NA: - 8 -
  2.2 PRÁVO NA ŽIVOT - 9 -
  2.2.1 TREST SMRTI - 9 -
  2.2.2 INTERUPCIA - 11 -
  2.2.3 EUTANÁZIA - 12 -
  3. AMNESTY INTERNATIONAL - 13 -
  4. OBČIANSKA KOMISIA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA - CCHR - 13 -
  5. ÚLOHA CIRKVI PRI OBRANE ĽUDSKÝCH PRÁV - 14 -
  ZÁVER
  LITERATÚRA

Zdroje: