Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Podnikateľsky zámer - cestovná kancelária Voyage

«»
Prípona
.doc
Typ
ekonomický plán
Stiahnuté
45 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3805
Posledná úprava
01.06.2017
Zobrazené
2 852 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1. Cieľ
Cieľom cestovnej kancelárie Voyage je uspokojenie potrieb súvisiacich s cestovaním budúcich zákazníkov kvalitnými službami v oblasti cestovného ruchu a tiež každoročné zvýšenie tržieb min. o 20% a tým posilnenie pozície na regionálnom trhu.

1.2. Kapitál na podnikanie
Pre začatie podnikateľskej činnosti budem potrebovať kapitál, ktorý pokryje moje finančné potreby na podnikateľskú činnosť súvisiacu s cestovaním. Kapitál je tvorení z usporených peňazí a poskytnutí úver z banky vo výške 250 000 korún.

1.3. Ročný objem obratu a nákladov
Ročný objem obratu je rozčlenení na etapy, kde prvá etapa je rozčlenená na prvý a druhý rok podnikania. V prvom roku očakávam tržby z predaja okolo 2 800 520 korún, ktoré zahŕňajú vlastné služby a doplnkový predaj poskytovaný cestovnou kanceláriou.
Ročný objem nákladov v prvom roku podnikania dosahuje hodnotu 2 080 010 korún. V druhom roku sú naše náklady nižšie a tržby vyššie pre kvalitné služby a spokojnosť zákazníkov.

1.6. Finančné zdroje krytia
Zdroje financovania sa skladajú len z vlastných zdrojov, ktoré predstavujú sumu 1 000 000 korún a z cudzích zdrojov (úver, ktorý nám poskytla Stavebná sporiteľňa so splatnosťou do 2 rokov pri 7% ročnej úrokovej sadzbe) predstavujú sumu 250 000 korún.
Cestovná kancelária bude mať na začatie svojej činnosti v hotovosti 85 000 Sk. na preklenutie prvých mesiacov podnikania a získanie prvých klientov.

Kľúčové slová:

podnik

podnikateľsky zámer

konkurencia

služby

oslovenie

zákazník

cestovná kancelária

zabezpečenie služiebObsah:
 • 1. Charakteristika podnikateľského zámeru
  1.1. Cieľ
  1.2. Kapitál na podnikanie
  1.3. Ročný objem obratu a nákladov
  1.6. Finančné zdroje krytia
  2. Založenie cestovnej kancelárie Voyage
  2.1. Charakteristika trhového reťazca
  2.2. Vyčíslenie výnosnosti CK Voyage
  3. Predaj a marketing
  3.1. Oslovenie zákazníka
  3.2. Reklama
  4. Začiatok, analýza údajov systému riadenia, organizačnému vývoju a pracovníkom
  4.1. Začiatok podnikateľských činností
  4.2. Organizačná a právna forma podnikania. Zdôvodnenie výberu formy
  4.3. Ciele cestovnej kancelárie Voyage
  4.4. Organizačné usporiadanie podniku
  4.5. Stav cestovnej kancelárie v jednotlivých rokoch
  4.6. Stručná charakteristika vlastníka podniku CK Voyage
  4.7. Požiadavky na zamestnancov
  4.8. Úlohy zamestnancov
  5. Rozoberanie údajov k realizácii CK Voyage
  5.1 Lokalizácia CK Voyage
  5.2. Opis služby
  5.3 Kapitál potrebný k založeniu cestovnej kancelárie Voyage
  5.4. Zabezpečovanie služieb
  6. Analýza ekonomiky podnikateľskej príležitosti
  6.1. Prvky prevádzkového systému
  6.2. Ekonomické ukazovatele podniku
  6.3 CASH FLOW
  6.4 Výpočet bodu zvratu

Zdroje:
 • Alastair M. Morison : Marketing pohostinství a cestovného ruchu
 • Z. Malaník a kolektív : Podnikateľský zámer malého s stredného podniku
 • M. Sedlák.