Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Podstata priemyselnej revolúcie

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10745
Posledná úprava
12.06.2019
Zobrazené
1 860 x
Autor:
janusqa
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Koncom 18. storočia skončilo obdobie relatívne pomalého vývoja ľudstva. Išlo o poľnohospodársku civilizáciu, v ktorej zdroj obživy väčšiny obyvateľstva si prevažne zachoval naturálny charakter. V priebehu 16. - 18. storočia vznikali v západnej Európe prvky ďalšej civilizačnej epochy tentoraz mestského typu, ktorú neskôr označili za industrializačnú epochu civilizácie. Bol to výsledok rastu produktivity práce a deľby práce, ktorý bol umožnený pokrokom v poľnohospodárstve, rozvojom obchodu, manufaktúr a kolonializmu, ale aj vznikaním základov vied ako racionálneho obrazu sveta. Vynález kníhtlače a šírenie znalosti čítania a písania (v 14. storočí nebolo čítanie a písanie samozrejmosťou ani u kniežat a grófov) boli dôležitým činiteľom nielen rozširovania nových poznatkov a istej demokratizácie vzdelania, ale aj formovania nových ideových obzorov obracajúcich pozornosť ľudí od vecí božských a posmrtných stále viac k usporiadaniu vecí ľudských a pozemských.

Kľúčové slová:

priemyselná revolúcia

liberalizmus

urbanizácia

spoločenská kultúra

rozvoj dopravy

ťažký priemysel

kapitalizmus

otroci

industralizáciaObsah:
 • Úvod
  1. Podstata priemyselnej revolúcie
  1. 1. Kvalifikácia robotníkov
  1. 2. Urbanizácia
  1. 3. Industrializácia krajiny
  1. 4. Anglicko, západná Európa a USA
  1. 5. Neskorší prechod od manufaktúr k strojovej výrobe
  1. 6. Nové vedecké poznatky
  2. Liberalizmus
  3. Sociálno-ekonomické zmeny v poľnohospodárstve
  3. 1. Spoločenská štruktúra
  3. 2. Veľká Británia „dielňa sveta“
  3. 2. 1. Predpoklady spriemyselňovania
  3. 2. 4. Ťažký priemysel
  3. 2. 5. Rozvoj dopravy
  3. 2. 6. Poľnohospodárstvo
  3. 3. Ekonomika Francúzska v rokoch 1815 - 1870
  3. 4. Genéza kapitalizmu v Nemecku
  3. 5. Rozvoj kapitalizmu v USA 1783 - 1861
  4. Európsky imperializmus a kolonializmus v Afrike
  4. 1. Obchod s otrokmi
  4. 2. Imperialistické rozdelenie Afriky
  4. 2. 1. Veľká Británia
  4. 2. 2. Francúzsko
  4. 2. 3. Nemecko, Belgicko, Taliansko
  Záver

Zdroje:
 • Európske štúdie, Doc. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. Pohľad na historický, politický, hospodársky, sociálny, diplomatický a kultúrny vývoj Európy.
 • Hospodárske dejiny, Prof. Ing. Jozef Faltus, CSc. Vysokoškolské skriptá z vysokej školy ekonomickej v Bratislave