Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Komunikácia - význam, delenie, modely

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
59 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6792
Posledná úprava
12.08.2018
Zobrazené
5 319 x
Autor:
katka1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jednou z náročných, každodenných úloh, či povinností vrcholového manažmentu podniku je komunikácia. Je dôležitá súčasť manažérskej funkcie vedenia ľudí. Vrcholoví manažéri jej venujú vyše 75% svojho času. Komunikácia, resp. komunikačný proces v podniku prebieha nepretržite a jej kvalita, resp. úroveň významne ovplyvňuje výsledok úsilia nielen podniku, ale aj jednotlivcov, ktorí v podniku pracujú. Ako „budúca manažérka“ si myslím, že je veľmi dôležité nepodceňovať silu komunikácie či už v osobnom, pracovnom, ale i spoločenskom živote, preto som si vybrala ako tému mojej semestrálnej práce práve komunikáciu.

Kľúčové slová:

komunikácia

prenosový model

verbálna komunikácia

neverbálna komunikácia

manažment zmien

vedenie ľudí

interkultúrna komunikáciaObsah:
 • Komunikácia - význam, delenie, modely
  1. Pojem a vymedzenie komunikácie
  2. Význam komunikácie
  3. Základné formy a typy komunikácie
  3.1. Základné typy komunikácie
  4. Komunikačné modely
  4.1. Prenosový model
  4.2. Kulturálny model komunikácie
  5. Delenie komunikácie
  6. Synchrónna a asynchrónna komunikácia
  7. Komunikačné problémy v manažmente zmien
  8. Interkultúrna komunikácia - nový typ manažérskej komunikácie
  9. Druhy komunikácie (verbálna, neverbálna, komunikácia činmi)
  9.1. Verbálna komunikácia
  9.2. Neverbálna komunikácia
  9.3. Komunikácia činmi
  10. Význam komunikácie v podniku a manažmente
  11. Krátky test - viete dobre komunikovať?
  Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • ALENA BAŠISTOVÁ - JANA TREŠČÁKOVÁ, Vybrané kapitoly z manažérskej psychológie, Košice, 2007,
 • TUMA M., Úspešnosť jednania podnikateľov, Bratislava, 1994,
 • SZARKOVÁ M., Komunikácia v manažmente. Vybrané problémy 1.vydanie, Bratislava, 1996,
 • TRAMPOTA T., Komunikace, Brno, 1994,
 • REIFOVÁ I., Studia kulturální, Praha, 2004,
 • JAVED T., Komunikácia v softwarovom priemysle, London, 1995,
 • GRAVELINE A., Technológia kolektívnej práce, Kanada, 2000,
 • DROPPA M., MIKUŠ P., LYSÁ Ľ., Manažment zmien, Ružomberok, 2004,
 • SZARKOVÁ M., Interkultúrna komunikácia - nový typ manažérskej komunikácie. In: IBC, roč. 14, 2003,
 • KREDÁTUS J., Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi, Prešov, 2002,
 • GALLO J., Rétorika v teórii a praxi, Prešov, 1966,
 • http://www.kgptour.tuke.sk/skripta_manazerska_komunikacia/Manazerska%20komun%20kap%2001.pdf
 • LEWIS D., Tajná reč těla, Praha, 1995,
 • FORET M., A co trh?, Brno, 1993,
 • ŽÁRY I., Cesta k úspechu, 1. vyd., Bratislava, 1995,