Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Cestovný ruch - Vodná nádrž Domaša

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
1,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14007
Posledná úprava
09.03.2022
Zobrazené
1 567 x
Autor:
nonnina
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cestovný ruch sa v dvadsiatom storočí stal významným spoločenským a ekonomickým fenoménom. V roku 1999 sa podieľal na tvorbe HDP vo svete takmer 13 %, v štátoch EÚ 14 %. Aj príjmy rástli v priemere o 7,5 % ročne, a to napriek vysokej miere nezamestnanosti v hospodársky rozvinutých krajinách a predchádzajúcej finančnej kríze. Cestovný ruch tvorí viac ako 8 % hodnoty exportu tovaru a takmer 35 % inkasa obchodných služieb vo svete. Koncom 20. storočia cestovný ruch vo svete vytvára 11 % pracovných miest, vo vyspelých krajinách s rozvinutým cestovným ruchom až 15 %. Objemom tržieb sa cestovný ruch zaraďuje na tretie miesto medzi hospodárskymi odvetviami hneď po obchode s ropou a automobilovom priemysle.
Slovensko v oblasti potenciálu cestovného ruchu má v porovnaní s týmito štátmi celý rad výhod spočívajúcich predovšetkým
· v polohe Slovenska ležiaceho medzi štátmi s porovnateľnými a v niektorých prípadoch aj s lepšími prírodnými podmienkami. Naše prírodné podmienky sú pritom geomorfologicky najzaujímavejšie, vytvárajúce širšiu paletu zaujímavosti cestovného ruchu
· v úrovni zalesnenia krajiny
· v množstve minerálnych a termálnych vôd takmer po celom území Slovenska
· v zachovanej ľudovej architektúre , kultúrno-historických pamiatkach
· v priaznivej dostupnosti rozhodujúcich stredísk cestovného ruchu návštevníkmi zo zahraničia
...

Kľúčové slová:

cestovný ruch

turizmus

cestovanie

voľný čas

doprava

Domaša Veľká Domaša

Ondava

vodná nádrž

voda

rybolov

loď

plavba

návštevník

plávanieObsah:
 • 1 CESTOVNÝ RUCH
  1.1 Trendy cestovného ruchu v Európe a ich dôsledky
  Demografia
  Zdravie
  Vnímavosť a vzdelávanie
  Voľný čas
  Skúsenosti s cestovaním
  Životný štýl
  Informačné technológie
  Doprava
  Udržateľný rozvoj
  Stav cestovného ruchu na Slovensku(cestovný ruch a zamestnanosť)
  1.2 Image a značka Slovenska
  1.3 Domáci cestovný ruch
  1.4 Združenia
  2 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VODNEJ NÁDRŽE DOMAŚA A JEJ OKOLIA
  2.1 Prírodné prostredie
  2.2 Z histórie územia
  Klimatické údaje
  2.3 Regionálne združenie Veľká Domaša
  2.4 Prehľad služieb v súčasnosti v jednotlivých strediskách
  3 Súčasný stav cestovného ruchu na Domaši
  3.1 Návštevnosť rekreačného strediska Domaša
  3.2 Negatívne faktory riadenia cestovného ruchu na Domaši
  Informačný systém
  Ponuka cestovných kancelárií
  Turistické informačné kancelárie

Zdroje: