Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 593   projektov
1 nových

Systémový prístup k manažmentu, jeho podstata a význam

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12833
Posledná úprava
27.08.2020
Zobrazené
1 490 x
Autor:
sawko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V mnohých prípadoch sa vznik manažmentu spája s nástupom industriálnej spoločnosti. Zmenou spôsobu výroby sa menilo samotné riadenie a zvyšoval sa jej význam. Vývojom kapitalizmu vzrástla zložitosť riadenia do takej miery, že samotné tradície a zvyky v riadení už nestačili zabezpečiť také správanie členov skupín v podnikoch, ktoré je nevyhnutné z hľadiska určenia cieľov, ich napĺňania a hodnotenia. Manažment sa rodí vtedy, keď si človek uvedomuje možnosť podeliť sa o zabezpečenie svojej existencie s iným človekom a cieľavedome začína túto možnosť využívať. Objavili sa názory, že manažment ako sústava poznatkov vzniká zároveň so vznikom písma, ba dokonca vynálezom tlače. Len tlačeným písmom bolo možné jednoznačnejšie vyjadriť odovzdávanie informácii a poznatkov, ktoré predstavujú zovšeobecnenia ako riadiť či už realizovanie nejakých úloh, alebo iných ľudí.

Manažment predstavuje teóriu a prax riadenia organizácie v podmienkach trhového hospodárstva. Manažment môžeme definovať ako proces koordinácie pracovných aktivít tak, aby všetky aktivity a činnosti boli vykonané účinne a cieľavedome.
Manažment je nevyhnutný pre akýkoľvek typ organizácie na všetkých úrovniach, vo všetkých oblastiach jej činnosti, bez ohľadu na teritórium, kde organizácia sídli alebo pôsobí. Bez manažmentu organizácia neexistuje. Uplatňuje sa vo výrobnej i nevýrobnej sfére.
Úlohou manažmentu je riadenie práce organizácie, ľudí organizácie a produkcie a operácií.
...

Kľúčové slová:

manažment

systém

prístup

systémový prístup

organizácia

inžinierstvo

systémové inžinierstvo

kybernetika

operačná analýza

riadenie

Churchman

Bertalanffy

WienerObsah:
 • Úvod 2
  1. Manažment 3
  2. Systémový prístup k manažmentu 3
  2.1 Systém 4
  2.2 Členenie systémov 4
  2.3 Systémový prístup 4
  3. Význam a uplatnenie princípu v organizácii 5
  3.1 Uplatnenie princípu systémového prístupu 5
  3.2 Operačná analýza 5
  3.3 Systémové inžinierstvo 6
  3.4 Systémová analýza 6
  3.5 Kybernetika 6
  3.6 Všeobecná teória systémov 7
  3.7 Prístup k riadeniu z hľadiska systémov 8
  4. Porovnanie systémovej a tradičnej teórie manažmentu 8
  Záver 9
  Použitá literatúra 10

Zdroje:
 • P. Mikuš, M. Droppa, P. Budaj - Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu, Ružomberok 2006, ISBN 80-8084-077-6
 • M. Sedlák - manažment, Elita Bratislava 1997, ISBN 80-8044-015-8
 • L. Vodáček, O. Vodáčková - Management - Teorie a praxe 80. a 90. let, Management Press