Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10213
Posledná úprava
12.11.2018
Zobrazené
1 328 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V literatúre o manažmente sa vyskytuje mnoho teórií, ktoré popisujú vplyv manažérov na svojich podriadených. Viesť a riadiť ľudí je jednou z dôležitých činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to , aby boli úspešne plnené a dosahované ciele. Súčasťou úspešného riadenia firmy je aj jej vedenie. Zatiaľ čo riadenie dáva organizácií konkrétne ciele, pravidla, poriadok a kontrolu, vedenie vytvára spoločné hodnoty a vízie, podporuje motiváciu, posilňuje dôveru a identifikáciu s firmou a uľahčuje zmeny, ktorými firma prechádza.
Prevaha vedenia nad riadením je často problémom menších a začínajúcich organizácií. Jej dôsledkom je „kult osobnosti“ vedúcich predstaviteľov organizácie. Naopak prevaha riadenia a v praxi častá, postihuje väčšie a staršie organizácie, vytvára strnulosť a byrokraciu, nízku zodpovednosť a neschopnosť reagovať na zmeny.

Kľúčové slová:

vedenie

štýly vedenia

motivácia

teória potrieb

komunikácia

teória cieľov

teória spravodlivosti

manažérske funkcie

zodpovednosť

byrokraciaObsah:
 • 1 Úvod
  2 Vedenie
  2.1 Definícia vedenia
  2.2 Základná charakteristika vedenia
  2.3 Smery vedenia
  3 Osobné predpoklady vodcov
  4 Štýl vedenia
  4.1 Pripravenosť na vedenie
  5 Motivácia
  5.1 Definícia motivácie
  5.1.1 Teória potrieb
  5.1.2 Teória cieľov
  5.1.3 Teória spravodlivosti
  6 Komunikácia
  7 Záver
  Literatúra 15

Zdroje:
 • Mikuš, P. - Droppa, M.: Základy manažmentu. Edičné stredisko PF, Ružomberok 2008
 • Sedlák, M.: Manažment. Bratislava, Elita1998
 • Majtán, M.: Manažment. Bratislava, Sprint 2003
 • Povrazník, J.: Celostný manažment. Bratislava, Sprint 1999
 • Dudinská, E.: Základy marketingu. 1. vyd. Bratislava, Ekonóm, 2000