Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10070
Posledná úprava
10.10.2018
Zobrazené
2 081 x
Autor:
marek256
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Na začiatok treba uviesť, že životné prostredie ako komplex je veľmi náročný, ochrana a tvorba životného prostredia je ešte náročnejšia. Našťastie v dnešnej dobe sa začínajú touto dôležitou oblasťou zaoberať odborníci a je na ňu kladený dostatočný dôraz.

Pre okres Považská Bystrica som sa rozhodol pretože tu žijem od narodenia a býval som vo viacerých častiach mesta, a aj vďaka tomu poznám enviromentálne problémy tejto oblasti. Vo svojej práci sa budem opierať o podložené informácie a budem sa snažiť prispieť i svojou tvorbou.

Mesto Považská Bystrica je v rámci nového územno-právneho členenia Slovenskej republiky od júla 1996 sídlom novoutvoreného okresu Považská Bystrica v Trenčianskom kraji.So svojou rozlohou je jeden z menších okresov Slovenska. Leží v severozápadnej časti republiky, je najsevernejším okresom Trenčianskeho kraja. Severná, asi 8 km dlhá hranica, je zároveň štátnou hranicou s Českou republikou.Rozloha okresu je 473 km².

Kľúčové slová:

Považská Bystrica

environmentálne problémy

doprava

cestovný ruch

priemysel

lesné hospodárstvo

podzemné vody

ochrana životného prostrediaObsah:
 • Úvod
  Poloha a vymedzenie územia
  Geologické pomery
  Geomorfologické pomery
  Klimatické pomery
  Hydrologické pomery
  Biogeografické pomery
  Pedogeografia
  Nerastné suroviny
  Priemysel
  Poľnohospodárstvo
  Lesné hospodárstvo
  Doprava
  Cestovný ruch
  Negatívne antropogénne zásahy v krajine
  Ovzdušie
  Povrchové a podzemné vody
  Pôda
  Rastlinstvo a živočíšstvo
  Horninové prostredie
  Predpoklady racionálneho využívania krajiny, ochrana prírody a životného prostredia
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje: