Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Etika - skriptá

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
136 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
1082
Posledná úprava
16.03.2015
Zobrazené
4 175 x
Autor:
jankkam
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Co je etika?
Etika je filosofická disciplína, jejímž předmětem je lidské jednání z hlediska mravnosti.
1. Základní otázka: Co mám dělat?
Tato na první pohled banální otázka vychází z podstaty člověka. „Člověk se musí tázat - náleží to k jeho podstatě. Není neproblematicky začleněn do nutnosti přírodního dění a také není jako zvíře spjat s omezeným prostředím či s určitým chováním. Člověk je vydán své vlastní svobodě. Musí sám vytvářet svou vlastní existenci, sám rozhodovat o svém jednání. Jako jednotlivec i ve společenství musí vytvářet lidský svět. K tomu je třeba vlastní poznání. To má v celku života orientující funkcí, umožňuje svobodu a odpovědnost v jednání. Proto se musíme tázat na to, co nevíme, ale vědět musíme a vědět chceme, abychom ve svobodě správně jednali.“ (E. Coreth, Základy metafyzicky, str. 9)

Kľúčové slová:

etika

věčný zákon

sankce

mravní chyba

hédonismus

eudaimoniaObsah:
 • 1.Co je etika -4-
  2.Etický relativismus -8-
  3.Teorie nonkognitivistické -10-
  4.Teorie kognitivistické -15-
  5.Teorie teleologické a deontologické -18-
  6.Etická teorie Immanuela Kanta -19-
  7.Mravní dobro -23-
  8.Lidské jednání -28-
  9.Štěstí (eudaimonia) -32-
  10.Hédonismus -35-
  11.Norma mravnosti obecně -38-
  12.Utilitarismus -40-
  13.Teorie spravedlnosti -43-
  14.Rozum jako norma mravnosti -46-
  15.Věčný zákon -49-
  16.Přirozený zákon -50-
  17.Svědomí -53-
  18.Povinnost -56-
  19.Právo -58-
  20.Mravní chyba -61-
  21.Pojem sankce .-64-

Zdroje:
 • Arno Anzenbacher, Křesťanská sociální etika, CKD 2004
 • Arno Anzenbacher, Úvod do etiky, Academia Praha 2001
 • Arno Anzenbacher, Úvod do filosofie, Portál Praha 2004
 • Mark D. Linville, Je vše dovoleno? Návrat domů Praha 2003
 • Jiljí V. Příkaský, Etika, Karmelitánské nakladatelství Praha 2000
 • Petr Kolář a Vladimír Svoboda, Logika a etika, Úvod do metaetiky, Praha 1997
 • Friedo Ricken, Obecná etika, Oikumene Praha 1995
 • Robert Spaemann, Štěstí a vůle k dobru, Oikumene Praha 1998
 • Tomáš Akvinský, Summa theologica