Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Postoje v členských štátoch európskej únie k problematike eutanázie

«»
Prípona
.docx
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47017
Posledná úprava
10.09.2018
Zobrazené
1 203 x
Autor:
peter.betko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predmetom skúmania tejto práce sú postoje vybraných členských štátov Európskej únie k problematike eutanázie. Citlivá téma ako je eutanázia, predstavuje kontroverznú myšlienku ukončenia života v prípade smrteľne chorých ľudí.No či je tomu skutočne tak v krajinách kde je legalizovaná a aké postoje zastávajú štáty kde legalizovaná nie je, sme sa pokúsili zhrnúť v tejto práci. Prvá kapitola práce sa zaoberá históriou eutanázie, jej formami ako aj rozdielom medzi eutanáziou a samovraždou. Nechýbajú ani argumenty za a proti. V druhej kapitole si rozoberieme určité krajiny primárne v Európe a sekundárne vo svete. V tretej kapitole si zhrnieme a vyvodíme výsledky prieskumu, ktorý sa zameral na postoj Slovákov na Slovensku ale aj v zahraničí, k jednotlivým oblastiam eutanázie.

Kľúčové slová:

eutanázia

smrť

argumenty

právo

európska únia

kontroverzná téma

prieskumObsah:
 • Úvod 6
  1. Eutanázia 8
  1.1 História eutanázie 8
  1.2 Rozdiel medzi eutanáziou a samovraždou 13
  1.3 Pojem eutanázia a jej formy 15
  1.4 Argumenty za a proti eutanázii 18
  2. Postoje v členských štátoch Európskej únie k problematike eutanázie 23
  2.1 Postoje v ostatných krajinách sveta 33
  3. Prieskum postoja k eutanázii v Slovenskej republike 40
  3.1 Výsledky prieskumu 42
  Záver 58
  Resumé 60
  Zoznam bibliografických odkazov 61

Zdroje:
 • BITÓ, L. 2006. Kniha o dobrej smrti. Bratislava: Kalligram, 2006. 269 s. ISBN 80-714983-9-4
 • KERECMAN, P. 1999. Eutanázia, asistovaná samovražda. Bratislava: Euronion, 1999. 278 s. ISBN 80-88984-01-7
 • MASARYK, T.G. 1998. Sebevražda. Praha: Ústav T.G.M., 1998. 222 s. ISBN 80-901971-4-0
 • SUICIDE ACT 1961. Dostupné na internete: