Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Dejiny Filozofie I. (Všeobecná charakteristika filozofie 19. - 20. storočia)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13997
Posledná úprava
08.03.2022
Zobrazené
2 845 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
19. storočie spoločne s 20. storočím predstavujú prevratné zmeny nielen v hospodárskom živote ale aj v spoločenskej oblasti. Zmeny v spôsobe myslenia a uvažovania človeka. Filozofie a etika je nazývaná poklasická filozofia. Prvým dôvodom označenia je jednak samotná zmena v oblasti politického, hospodárskeho, sociálneho života. Po druhé je to obdobie kt. nasleduje po nemeckej klasickej filozofii. Z hľadiska tematizácie, jej nových funkcií, zavádzania techniky a z hľadiska pluralizmu.
Všeobecne v celku rozlišujeme dve línie:
1. scientizmus
2. antropologizmus - smery volutarizmus zdôrazňujúci vôľu, intuicionizmus - intuíciu a mnohé iné.

Scientizmus odvodený z pojmu veda, zdôrazňuje faktuálne poznanie (veda), dominuje utilitárny pohľad na vedu (veda má prinášať úžitok, je chápaná ako základný inštrument). Dominuje gnozeológia, metodológia ako veda o metódach.
Charakteristickou črtou je matematika, absolutizujú sa exaktné vedy. Uprednostňuje kvantitatívne metódy, snaží sa všetko istým spôsobom zmerať.
Jeho antipólom je druhá línia ktorá vzniká vo filozofii antropologizmus (antiscientizmus). Predstavuje obrátenú stranu scientizmus. Dopĺňa to čo stráca scientizmus. Vychádza obhajobou človeka. Človek dominuje nielen veda. Tradičné koncepcie humanizmu. Vychádza voči nadvláde techniky, obhajuje samotného človeka, jeho bytie a existenciu. Vracia sa k samotnému človeku. Základným východiskom má byť človek. Snaha nahradiť ontológiu za filozofickú antropológiu v najširšom slova zmysle. Snaha uchopiť problematiku človeka. Hlása krízu samotnej vedy, skôr odsudzuje vedu, kritizuje je, odhaľuje jej nedostatky. Poukazuje na neschopnosť exaktných vied postihnúť samotného človeka a rozvíja problematiku kvality, podstaty človeka, ide smerom do vnútra človeka.
...

Kľúčové slová:

filozofia

dejiny filozofie

pozitivizmus

scientizmus

etika

antropológia

Nietzsche

marxizmus

existencionalizmus

Mill

Marx

Sartre

pragmatizmus

WittgensteinObsah:
 • Všeobecná charakteristika filozofie 19. - 20. storočia
  Scientizmus
  Pozitivizmus
  Názory na filozofiu
  Problém vedy a klasifikácie
  J. S. Mill
  Etika
  H. Spenzer
  A. Schopenhauer
  Sociálne názory
  F. Nietzsche
  Koncepcia večného návratu
  Henri Bergson
  Dva zákadné problémy
  Etické názory
  Ernst Mach
  Karl Marx
  J. P. Sartre
  A. Camus
  Karl Jaspers
  Pragmatizmus
  Habermas
  Ludvig Wittgenstein

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • odborná literatúra
 • F. Ricken - Obecný etika
 • Sturing - Malé dejiny filozofie
 • Gluchman - Súčasné etické teórie
 • Dialóg s filozofiou - vyšlo na katedre