Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Podnikateľská a manažérska etika (Etika, Etika a rozhodovanie, Kultúra podnikania, Etika podnikania...)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14235
Posledná úprava
01.08.2022
Zobrazené
1 712 x
Autor:
amoretto
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Etika

Spolunažívanie od ľudí vyžaduje, aby sa správali podľa určitých všeobecne uznávaných pravidiel. Ich dodržiavanie v reálnom živote sa nazýva morálka. Ak sa vedome orientujeme na dodržiavanie morálnych zásad a dokonca vieme zdôvodniť ich správnosť a potrebnosť, potom sme zaujali určitý etický postoj. Etický postoj je výrazom skutočnosti, že vedome žijeme práve takýto život a môžeme zdôvodniť svoje rozhodnutie pre „dobré“ alebo „zlé“ správanie. Ak zásady všeobecnej etickej orientácie prenesieme do oblasti hospodárstva, hovoríme o hospodárskom konaní čiže o hospodárskej etike alebo o etike podnikania. Termín hospodárska etika je však rozsahom širší, lebo sa vzťahuje na morálne správanie vo všetkých oblastiach hospodárskej činnosti, nielen v podnikaní. Hlavná otázka hospodárskej etiky znie: Platia morálne normy a hodnoty v podmienkach trhového hospodárstva?
Z historického hľadiska možno vývoj hospodárskej etiky rozdeliť na dve obdobia.
V prvom období - od antiky až po 18. storočie - platila pre každého jednotlivca zásada: cnostne konať znamená prinášať blaho iným ľuďom. Napríklad obchodník pri vychvaľovaní svojho tovaru musel byť čestný a nepožadovať zaň premrštenú sumu. Etická úroveň hospodárstva potom závisela od toho, koľko jednotlivcov sa správalo korektne.
V druhom období - od začiatku 18. storočia - dochádza v hospodársko-etickom myslení k náhlej zmene. Inicioval ju škótsky filozof, zakladateľ ekonómie, a čo je o ňom menej známe, aj etik Adam Smith.
Etika podnikania sa niekedy prirovnáva k športovému zápasu. Nadriadená inštancia stanoví pravidlá hry, ktorými sa účastníci musia riadiť. Preto tí, ktorí stanovujú pravidlá hry, musia dbať o ich správnosť, aby zodpovedali požiadavkám etiky. Hráči, ktorí hrajú podľa daných pravidiel, nemusia už premýšľať o tom, či ich zápas je z hľadiska etiky správny. Etika teda primárne „spočíva“ v pravidlách hry.
...

Kľúčové slová:

etika

spravodlivosť

poctivosť

podnikateľská etika

manažérska etika

etika podnikania

korupcia

Smith

Adam Smith

zodpovednosť

správanie

cnosť

konkurenciaObsah:
 • Etika
  Etika a rozhodovanie
  Kultúra podnikania
  Etika podnikania
  Ako možno etiku podnikania zaviesť do nášho každodenného života?
  Základné pravidlá podnikateľskej etiky
  Spravodlivosť
  Poctivosť
  Zásady etiky podnikania možno zhrnúť do nasledujúcich bodov
  Hlavné oblasti porušovania noriem podnikateľskej etiky
  Korupcia
  Konkurencia
  Použitá literatura

Zdroje:
 • Anzenbacher, A.: Úvod do filozofie, SPN, Praha 1990 - kapitola Etika, str. 223 - 266
 • Remišová, A.: Úvod do podnikatelskej etiky. Skriptum EU, Bratislava 1996
 • Klopfer M. : Etika podnikania. SPN, Bratislava 1995
 • Steinmann, H. - Löhr, A.: Základy podnikatelské etiky. Victoria Publishing, Praha 1995