Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Tézy na kolokvium z etiky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6401
Posledná úprava
02.08.2018
Zobrazené
1 900 x
Autor:
lusia
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem etiky
- Filozofická disciplína o mravnej hodnote ľudských skutkov, veda o riadení ľudských skutkov k dosiahnutiu posledného cieľa a to na základe rozumových pravidiel.
- Axiológia -náuka o hodnote ľudských skutkov.
- Deontológia - o povinnostiach povolania (čo treba vykonať)
- Normálny človek dennodenne vedome a slobodne riadi svoj život, rozhoduje o skutkoch a volí spôsob svojej činnosti.
- Človek môže riadiť a usmerňovať svoju činnosť čo urobiť, ako urobiť, čo neurobiť a prečo neurobiť, za svoje rozhodnutia je zodpovedný.

Cieľ etiky
Usporiadanie skutkov s potrebami a požiadavkami zdravého rozumu z hľadiska mravnej hodnoty. Vo svojom konaní odlišovať dobro od zla. Zmysel mravného dobra je v tom, že dobrý človek je zároveň aj spravodlivý.

Podstata etiky
Etika svojimi metódami smeruje k základnému problému existencie dobra a zla a jeho podstaty. Ľudská bytosť je dokonalá a svojprávna substancia. Človek sa odlišuje od všetkých ostatných bytí s ktorými tvorí jeden vesmír -má dušu -ktorá je nesmrteľná a dôsledkami svojich činov ústi do večnosti.

Kľúčové slová:

novotomizmus

personalizmus

morálny zákon

etika

svedomie

hedonizmus

etický relativizmus

planetizácia ľudstva

axiológia

deontológiaObsah:
 • Tézy na kolokvium z etiky
  Pojem etiky
  Cieľ etiky
  Podstata etiky
  Skutočnosť
  Morálny zákon
  Svedomie
  Vývoj etiky
  Obdobie renesancie
  Predstavitelia hedonizmu
  Etický relativizmus
  Niektoré súčasné kresťanské etické koncepcie
  Novotomizmus
  Podstata novotomizmu
  Etické učenie Jacgua Maritaina 1882-1973
  Prirodzený zákon - Maritain
  Aspekt ontologický
  Aspekt gnozeologický
  Večný zákon
  Prirodzené právo
  Morálne zlo a večné plány Božie
  Etické učenie Étienna Henry Gilsona 1884-1978
  Kresťanská filozofia
  Etické učenie o človeku
  Personalizmus
  Koncept osoby
  Etické učenie Jeana Lacroixa 1900
  Osoba ako vzťah
  Problematika mravnosti a lásky
  Ľútosť, výčitky svedomia a pokánie
  Potešenie, radosť
  Šťastie
  Teilhardizmus
  Pierre Teilhard de Chardin 1881-1955
  Človek v kozmologickej a existenciálnej persperktíve
  Divinizacia ľudskej činnosti - aktivít a pasivít
  Kozmická dimenzia viery a lásky
  Dynamická a statická morálka
  Personalizácia jednotlivca a planetizácia ľudstva
  Planetizácia ľudstva
  Predstavitelia katolíckej etiky konca 20. Storočia: Karol Wojtyla 1920-2005
  Fenomenológia činu
  Vedomie a sebavedomie
  Sloboda a svedomie
  Pravda a láska
  Podstata etiky
  Vôľové úkony
  Človek a jeho skutky
  Podstata zákona
  Oznámenie zákona
  Záväznosť zákona
  Rozdelenie zákonov
  Večný zákon
  Prírodný zákon
  Prirodzený mravný zákon
  Pozitívny boží zákon
  Všeobecnosť prirodzeného zákona
  Prirodzený morálny zákon
  Uspôsobenosti
  Čnosti
  Prirodzené činnosti
  Rozdelenie cností
  Mravné cnosti

Zdroje:
 • Anzenbacher, A.: Úvod do etiky, Praha 1994
 • Šoka, S.: Stručný úvod do filozofie - Etika, Bratislava
 • Bogliolo, A.: Etika, Rím 1980
 • Hlinka, A.: Každý sa môže zmeniť, Bratislava 1994
 • Vojtek, F.: Etika, Olomouc 1991
 • Gluchman, V.: Úvod do etiky, Prešov 2000
 • Vajda, J.: Etika,Nitra 1995