Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Formálna a obsahová stránka komunikácie

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47926
Posledná úprava
24.05.2021
Zobrazené
725 x
Autor:
trojan32
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Komunikácia je prostriedkom riadenia, spojenia ľudí v organizácií pre dosiahnutie spoločných cieľov a zámerov. Komunikácia predstavuje nepretržitý proces dorozumievania ľudí pomocou výmeny informácií, správ, údajov, myšlienok, názorov, postojov, pocitov, predstáv... Je to prenos vzájomného dorozumievania pomocou určitých symbolov.
Umenie komunikovať je jedným z najdôležitejších atribútov úspešného riadiaceho pracovníka - manažéra. Aby mohli riadiaci pracovníci všetkých úrovní efektívne fungovať, musia disponovať informáciami potrebnými pre vykonávanie manažérskych funkcií.

1. Formálna komunikácia

Formálna komunikácia je komunikačný systém, v ktorom je komunikácia medzi príjemcom a príjemcom založená na oficiálne určených kanáloch a systémoch. V organizačnom, obchodnom a formálnom prostredí je formálna komunikácia opísaná ako vydávanie a prijímanie oficiálnych dokumentov, listov, memoránd, správ, politických príručiek atď. Je podporovaná autorizovanými organizačnými štruktúrami a usmerneniami, aby sa zabezpečilo, že všetci v organizácii rozumie im. Tri typy formálnej komunikácie sú vertikálna, horizontálna a diagonálna. Citlivé informácie určené iba pre príjemcu by sa mali oznamovať vo formálnom komunikačnom prostredí. Jednou z hlavných výhod formálnej komunikácie je to, že sa vždy opiera o písomný dokument alebo iný dokumentárny dôkaz. Jednou z hlavných nevýhod formálnej komunikácie je to, že v prípade vyriešenia problémov, ktoré si vyžadujú okamžité riešenie, trvalo príliš veľa času. Celkovo má veľký vplyv na organizačnú štruktúru. Zamestnanci sú povinní ju dodržiavať pri plnení svojich povinností.
...

Kľúčové slová:

manažér

etika

manažérska etika

komunikácia

formálna komunikácia

komunikačný proces

verbálna komunikácia

hovorová komunikácia

písomná komunikácia

neverbálna komunikácia

monológ

dialógObsah:
 • Úvod 3
  1. Formálna komunikácia 4
  2. Neformálna komunikácia 4
  3. Rozdiely 4
  4. Čo je to komunikácia 5
  4.1 Komunikačný proces 5
  4.1.1 Otvorený komunikačný proces: 6
  4.1.2 Zatvorený komunikačný proces: 6
  4.2 Typy komunikácie 6
  5. Verbálna komunikácia 8
  5.1 Hovorová komunikácia: 8
  5.2 Písomná komunikácia 9
  6. Neverbálna komunikácia 10
  7. Význam komunikácie v práci manažéra 11
  8. Špecifické typy manažérskej a marketingovej komunikácie 11
  Záver 14
  Zdroje 15

Zdroje:
 • Višňovský, J. - Nagyová, Ľ. - Šajbidorová, M.: Manažment ľudských zdrojov. Nitra, ES VŠP, 1996, ISBN 978-80-8069-956-7
 • Khelerová, Vladimíra: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada Publishing, 1995
 • DeVito J.A. 1999: Základy mezilidské komunikace, Grada, Praha, ISBN 8024720180
 • Hurst, B.: Encyklopedie komunikačních technik. Praha, Grada, 1994, ISBN - 80-85424-40-1
 • Majtán M. a kol..: Manažment. Bratislava: SPRINT, 2003, ISBN 8089085729