Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Rozdiely medzi teoretickou, aplikovanou a profesijnou etikou

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39195
Posledná úprava
04.01.2012
Zobrazené
1 591 x
Autor:
PansyZ3
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V práci som sa venovala rozdielom medzi teoretickou, aplikovanou a profesijnou etikou.

1. Pojem a základná charakteristika etiky
1.1. Čo je etika?

Etika predstavuje vednú disciplínu, ktorej prináleží zvláštne miesto nielen v systéme humanitných vied, ale aj v rámci filozofických disciplín.

Možno ju správne chápať ako tzv. praktickú filozofiu. To znamená takú filozofickú disciplínu, ktorá priamo súvisí so životom v spoločnosti. Jej predmetom je totiž skúmanie morálky, čiže postojov jednotlivcov voči etickým normám, ktoré sú v spoločnosti dané tradične, alebo takým, ktoré spoločnosť preferuje. Možno teda povedať, že predmetom skúmania etiky je život v spoločnosti, a to nielen v rámci medziľudských vzťahov, ale zároveň aj na úrovni vzťahu jednotlivca a spoločnosti.

Už odmalička v bežnej, každodennej konverzácii často počujeme konštatovania zameriavajúce sa na to- čo je dobré, správne, prípadne, čo je zlé, nesprávne, atď. Podobne často sa stretávame s hodnotením, že je to dobrý človek, prípadne, že je to zlý človek. Dobro, zlo, správne, nesprávne patria k základným kategóriám etiky a pojmom, ktoré tvoria základnú štruktúru pojmového aparátu používaného v morálke.

Samotné významy pojmov etika a morálka a ich jednotlivé charakteristiky sa líšia. Tieto rozdiely často spočívajú len v detailoch, ale sú predpokladom toho, aby sa jednotlivé pojmy špecifikovali od iných.

Kľúčové slová:

profesijná etika

aplikovaná etika

teoretická etika

etikaObsah:
 • 1. Pojem a základná charakteristika etiky
  1.1. Čo je etika?
  2. Základné rozdelenia etiky
  2.1 Deskriptívna, metaetická a normatívna etika
  2.2 Aplikovaná etika
  2.2.1 Rozdelenie aplikovanej etiky
  2.3 Profesijná etika
  2.3.1 Formulácia pojmu profesijná etika
  2.3.2 Profesjná axiológia a deontológia
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • BÍLY, J. 2005. Základy etiky, estetiky a religionistiky. Praha. EUROLEX. 2005. ISBN 80-86861-21-X
 • GAŽOVÁ, V. – REMIŠOVÁ, A. Vybrané kapitoly z etiky a kulturológie. Trnava: Fakult masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda. 2003. ISBN 80-8934-55-1
 • HERZOGOVÁ, Z. 1998. Základy filozofie a profesní etiky. Praha, Policejní akademie Českej republiky, 1998. ISBN 80-85981-82
 • KLIMEKOVÁ, A. Etika, mravná výchova a profesná etika (modely a problémy). Prešov: Prešovská univerzita. 2005. 11s. ISBN 80-969053-9-2
 • REMIŠOVÁ, A. 2000. Etika a ekonómia. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2000. ISBN 80-225-1259-1
 • BREZINSKÝ, O. 2007. Miesto spoločenskovedných disciplín v systéme vzdelávania na APZ. ( súčasný stav a perspektívy). In Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou Bratislava. Akadémia Policajného zboru v Bratislave. 2007. ISBN 978-80-8054-420-1, 28-29 s.
 • http://www.ff.unipo.sk/psymoral/index.php?option=com_content&view=article&id=40:etikacnosti&catid=28:archiv&Itemid=22
 • http://www.phil.muni.cz/fil/etika/bibliografie/gluchman9.html
 • VITOVSKÝ, M. – KRÁLIKOVÁ, K. Etika Policejní Práce. In Slovensko v Európskej únií [CD]. Akadémia Policajjného zboru v Bratislave, 2008