Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Ústavný vývoj na našom území se zaměřením na období 1948-1989

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
11865
Posledná úprava
21.06.2019
Zobrazené
975 x
Autor:
lusiliatko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cílem mé bakalářské práce je stručná charakteristika ústavního vývoje na území našeho státu v letech 1848 - 1948 a podrobnější charakteristika ústavního vývoje na našem území v období 1948 - 1989. Abychom si dokázali představit tento vývoj, je třeba si nejdříve nastínit něco o teorii ústav. Nutné je také každou ústavu posuzovat s ohledem na historický vývoj, který měl vliv na přípravu a stavbu jednotlivých ústav. Nebyly to ovšem pouze historické podmínky. Koncepce každé ústavy vždy brala ohled na společenskou a politickou situaci, ve které se projevovaly nové myšlenkové proudy a ideje.

Kľúčové slová:

ústava

zákon

legislatíva

ústavný vývoj

moderný štát

funkcie ústavy

obsah ústavy

forma ústavy

prehlásenieObsah:
 • 1.Úvod
  2. Pojem ústava v moderním státě
  2.1. Ústava obecně
  2.2. Druhy ústav
  2.3. Funkce ústavy
  2.4. Obsah ústavy
  2.5. Forma ústavy
  3. Ústavní vývoj 1848-1948 v kostce
  3.1. Ústavní vývoj v habsburské monarchii 1848-1918
  3.2. Ústavní vývoj v letech 1918-1920
  3.3. Ústavní vývoj v letech 1920-1938
  3.4. Ústavní vývoj v letech 1938-1945
  3.5. Ústavní vývoj v poválečném období 1945-1948
  4. Ústavní vývoj 1948-1989 na našem území
  4.1. Ústavní vývoj v letech 1948-1960
  4.1.1. Ústava 9. května
  4.1.2. Příprava socialistické ústavy
  4.1.3. Ústava Československé socialistické republiky
  4.2. Ústavní vývoj v letech 1961-1989
  4.2.1. Ústavní zákon č.143/1968 Sb. o čsl. federaci
  5. Závěr
  6. Resumé
  7. Použitá literatura a prameny

Zdroje:
 • Balík, S., Hloušek, V., Holzer, J., Šedo, J. Politický systém českých zemí 1848-1989. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003
 • Císař, J., Kindl, V. In Soukup, L., Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu v letech 1945-1990. Sborník. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003
 • Filip, J., Ústavní právo České republiky. 4. opravené a doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003
 • Filip, J., Svatoň, J., Zimek, J., Základy státovědy. 3. opravené a zkrácené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005
 • Gronský, J., Hřebejk, J., Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa I. (1918-1945). 1. vydání, dotisk. Praha: Univerzita Karlova, 2002
 • Gronský, J., Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa II. (1945- 1968). 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 1999
 • Gronský, J., Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa III. (1968- 1989). 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 2000
 • Hughes, J., Velká obrazová všeobecná encyklopedie, Praha: Václav Svojtka, 2004
 • Jánošíková, P., Knoll, V., Rundová, A., Mezníky českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005
 • Kabele, J., Z kapitalismu do socialismu a zpět. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005
 • Kadlecová, M., Mates, P., Vybrané dokumenty z dějin státu a práva na území ČSSR. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Fakulta právnická, 1979
 • Kaplan, K., Pravda o Československu 1945-1948. 1. vydání. Praha: Panorama, 1990
 • Klíma, K., Ústavní právo. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004
 • Kysela, K., Deset let Ústavy České republiky. Sborník. 1. vydání. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003
 • Machovec, M., Tomáš G. Masaryk. 3. doplněné vydání. Praha: Riopress, Česká expedice, 2000
 • Malý, K., Soukup, L., Vývoj práva v Československu v letech 1945- 1989. Sborník příspěvků. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2004
 • Man, V., Schelle, K., Základy ústavního práva České republiky. 1. vydání. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2006
 • Mlynář, Z., Mráz přichází z Kremlu. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1990
 • Neubauer, Z., Státověda a teorie politiky. 3. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006
 • Pavlíček, V., O české státnosti, úvahy a polemiky. I. díl. Český stát a Němci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002
 • Pavlíček, V., O české státnosti, úvahy a polemiky. II. díl. O právech, svobodách a demokracii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002
 • Schelle, K., Vývoj veřejné správy v letech 1848 - 1948. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2002
 • Zimek, J., Ústavnost a český ústavní vývoj. 2. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003
 • Zimek, J., Ústavní vývoj českého státu. 1. vydání. 3. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 1996
 • http://www.psp.cz/eknih/1935ns
 • Společná česko-slovenská digitální knihovna, Národní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960-1964, 2.schůze, část 2/26