Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Taktické zásady pri výkone prehliadky dopravného prostriedku

«»
Prípona
.docx
Typ
projekt
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45503
Posledná úprava
17.12.2014
Zobrazené
1 748 x
Autor:
richard.szaraz
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pri kriminalistickom-objasňovaní a predchádzaní trestnej činnostii v súvislosti s plnením niektorých základných úloh polície vznikajú situácie, kedy z doposiaľ zhromaždených materiálov alebo z iných informácií vyplýva podozrenie, že v konrétnom objekte, na určitom mieste sa nachádzajú osoby, veci alebo zvieratá dôležité pre trestné onanie, alebo že sa v nejakom objekte či mieste nachádzajú veci všeobecne nebezpečnej povahy.
Kriminalita ako závažný negatívny, celospoločenský jav vyvoláva tlak na kompetentné orgány a inštitúcie štátu vytvárať aj účinné prostriedky boja proti nej. Jednou z účinných metód je aj metóda kriminalistiky, t.j. metóda prehliadky, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v procese kriminalistického objasňovania udalostí a pri plnení úloh polície.
Vzhľadom k tomu, že pri samotnej realizácii prehliadky dochádza k prelomeniu zásady nedotknuteľnosti osoby alebo k nedotknuteľnosti obydlia, zakotvených v Ústave Slovenskej republiky, bolo nutné v Trestnom poriadku stanoviť spôsob realizácie a ich podmienky presne vymedziť.

Kľúčové slová:

prehliadka

kriminalistická prehliadka

dopravný prostriedok

drogy

vozidloObsah:
 • Úvod -2-
  1. Kriminalisticko-taktické a metodologické hľadiská vykonávania prehliadky -3-
  2. Taktické zásady pri vykonávaní prehliadky -4-
  2.1. Metódy prehliadky -4-
  2.2. Príprava prehliadky -5-
  2.3. Taktické postupy prehliadky -5-
  2.4. Záver prehliadky a jej hodnotenie -5-
  3. Druhy prehliadok -6-
  3.1. Prehliadka dopravných prostriedkov -7-
  4. Zvláštnosti dokumentácie priebehu a výsledkov dokumentácie -8-
  5. Právne aspekty výkonu prehliadky dopraného prostriedku a sním spojený zásah do základných ľudských práv a slobôd -9-
  Zoznam použitej literatúry -11-

Zdroje:
 • Krajník V. : Kriminalistika. Bratislava: Akadémia PZ 2005, 275 s. ISBN 80-8054-356-9
 • ŠIMOVČEK, Ivan et al. Kriminalistika. Plzeň : Aleš Čenek, 2011. 239,250 s. ISBN 978-80-7380-343-8
 • Meteňko, J.: Kriminalistická taktika. Bratislava: 2012, 126, 128 s. ISBN 978-80-8054-553-6
 • Šimovček, I. a kol. Kriminalistika, Akadémia PZ, Bratislava, 1999, ISBN 80-8054-117-5, s. 317
 • Meteňko, J.; Bačíkova, I.; Samek, M. Kriminalistická taktika. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2013-162 s. ISBN 978-80-87713-08-02.
 • §99 zákona č. 301/2005 Z.z.Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
 • čl. 16 ods. 1, Ústav SR, zákon. Č. 460/1992 Zb.
 • § 23 zákona č. 171/93 o PZ v znení neskorších predpisov