Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Právomoci prezidenta Slovenskej republiky

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45711
Posledná úprava
09.03.2015
Zobrazené
1 724 x
Autor:
jozef.kince
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prezident Slovenskej republiky je hlavou štátu Slovenskej republiky. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi. Ústavné postavenie, právomoc a zodpovednosť prezidenta Slovenskej republiky sú upravené v prvom oddiele štvrtej hlavy Ústavy SR pod názvom „Výkonná moc“. Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky. Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta SR zložením sľubu. Sľub skladá pred NR SR do rúk predsedu Ústavného súdu SR napoludnie v deň, v ktorom sa má skončiť volebné obdobie predchádzajúceho prezidenta. O ústavnosti alebo zákonnosti volieb prezidenta rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Kľúčové slová:

prezident

Slovensko

republika

právomoc

hlava štátuObsah:
 • Obsah
  ÚVOD 3
  1.Právomoci prezidenta SR 4
  1.1 Právomoci prezidenta SR vo vzťahu k zahraničiu 5
  1.2 Právomoci prezidenta SR vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej republiky 6
  1.3 Právomoci prezidenta SR vo vzťahu k vláde 8
  1.4 Kreačné právomoci prezidenta 9
  1.5 Právomoci prezidenta v oblasti obrany a bezpečnosti štátu 11
  1.6 Ostatné právomoci a výsady (prerogatívy) hlavy štátu 12
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 14

Zdroje:
 • BUDINSKÝ, L.: Trinásť prezidentov. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2004. 352 s. ISBN 80-551-0751-3.
 • KURA, A.: Prezident v systéme štátnych orgánov Slovenskej republiky. 1. vyd. Komárno: KT, 2003. 90 s. ISBN 80-8056-333-0.
 • LIĎÁK, J. a kol.: Politický systém Slovenskej republiky po roku 1989. 1. vyd. Bratislava: EKONÓM, 2001. 114 s. ISBN 80-225-1348-2.
 • OROSZ, L., ŠIMUNIČOVÁ, K. Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava: VEDA, 1998. 144 s. ISBN 80-224-0546-9.
 • POSLUCH, M., CIBULKA, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo MANZ a Vydavateľské oddelenie PF UK, 1994. 112 s. ISBN 80-7160-002-4.
 • POSLUCH, M., CIBULKA, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. 1. vyd. Šamorín: Heuréka, 2003. 334 s. ISBN 80-89122-07-8.