Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Právo na život - trest smrti sa zakazuje

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47129
Posledná úprava
06.11.2017
Zobrazené
1 495 x
Autor:
silvia.zilkova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Právo na život patrí medzi osobné práva a slobody. Je najzákladnejším ľudským právom, od ktorého sa odvíjajú všetky ľudské práva. Je najzákladnejším ľudským právom, lebo len keď ho uznáme a budeme chrániť, stáva sa reálnou aj ochrana iných práv a slobôd, ktoré by inak zostali len ideovými abstrakciami. V posledných rokoch je toto základné ľudské právo veľmi porušované, a to rôznymi spôsobmi: teroristické útoky, vraždy, genocídy, vojny. Táto seminárna práca je taktiež zameraná na trest smrti. Diskutabilná však nie je len samotná podstata, ale aj najvhodnejší prístup pri hľadaní odpovede na ťažko riešiteľnú otázku, či trest smrti je najvhodnejšou formou potrestania zločincov.
Diskusia a vnímanie trestu smrti má niekoľko rovín, na ktorých sa odohráva - politickú, ekonomickú, ideologickú (náboženskú) a hlavne morálnu. Trest smrti je témou, ktorá je častým lákadlom pre politikov na zbieranie voličskej priazne. Z ideologického hľadiska sa zvyknú spájať s trestom smrti niektoré skupiny, napr. Republikánska strana v Spojených štátoch amerických, na Slovensku sa trest smrti a aktivity na jeho znovuzavedenie spájajú najviac s národnými stranami, konkrétne so Slovenskou národnou stranou a v Česku s Republikánskou stranou. Morálne hľadisko rozdeľuje chápanie trestu smrti najviac, ide totiž o rovinu cítenia a vnímania.
Zástancovia i odporcovia trestu smrti môžu patriť do ktorejkoľvek ekonomickej vrstvy obyvateľstva. Zástancovia považujú trest smrti za legitímny nástroj štátu a moci na uplatňovanie práva a poriadku, ako aj za nástroj na potrestanie zločincov, ktorí sa dopustili ťažkých zločinov. Odporcovia trest smrti odsudzujú a považujú ho za vraždu, pričom nelegitímnosť vlád na výkon takéhoto druhu trestu podporujú argumentmi typu „každý má právo na život“. Rozpoltenosť názorov na trest smrti sa nedá jednoducho vysvetliť tým či oným vplyvom, pretože tak odporcovia ako i zástancovia trestu smrti môžu disponovať rôznymi druhmi politických názorov a ideologických vzorov, vyznávať rôzne viery a k ľudskému životu sa stavať podľa svojich morálnych zásad.

Kľúčové slová:

trest smrti

právo na život

interupcia

eutanázia

legislatíva

Rada Európy

OSN

USAObsah:
 • ÚVOD 3
  1. Právo na život 4
  1.1. Historický pohľad na vývoj práv a slobôd 4
  2. Právo na život v Ústave Slovenskej republiky 5
  3. Trest smrti 7
  3.1. Zástancovia trestu smrti a argumenty za trest smrti 8
  3.2. Odporcovia trestu smrti a argumenty proti zavedeniu trestu smrti. 9
  3.3. Hnutia zaoberajúce sa trestom smrti 11
  3.4. Trest smrti a OSN 11
  3.5. Trest smrti a Rada Európy 12
  3.6. Trest smrti a USA 13
  3.7. Trest smrti a legislatíva Slovenskej republiky 13
  3.8. Prečo sme zrušili trest smrti 14
  3.9. Kauzalita trestu smrti a vhodnosť jeho ukladania 14
  4. Interupcia 16
  5. Eutanázia 17
  ZÁVER 19
  POUŽITÁ LITERATÚRA 20

Zdroje:
 • Záhora, J.: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Aktuálny stav a perspektívy ochrany ľudských práv a slobôd“, Akadémia Policajného zboru, Bratislava, 2001, ISBN 978-80-7502-030-7
 • Fico, R.: Trest smrti. Bratislava : Kódex Press, 1998, s. 73. ISBN 80-967943-8-8
 • Bestova, C. C.: Trest smrti v německo-českém porovnání. Brno: Nakladatelství Doplněk, 1996, s. 60, ISBN 80-85765-56-X
 • Drgonec, J.: Základné práva a slobody podľa Ústavy SR. Zväzok 1. Bratislava, Manz 1997, ISBN 80-85719-13-4
 • Svák J..: Ústavné právo Slovenskej republiky, Akadémia Policajného zboru, Bratislava, ISBN 80-8055-487-0
 • Posluch, M. - Cibulka, Ľ.: Štátne právo SR. Šamorín, Heuréka 2003, ISBN 8089122310
 • Ústava SR ISBN 8089213359