Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Analýza jednotlivých druhov pobytov cudzincov na území SR

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48090
Posledná úprava
17.03.2022
Zobrazené
89 x
Autor:
kristian.kiko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky je dosť populárny. Je to vidieť na školách, stavbách, fabrikách. Títo cudzinci majú na to prechodný pobyt alebo aj iný druh pobytu. Hlavným cieľom seminárnej práce bude analýza jednotlivých pobytov cudzincov na území Slovenskej republiky. Jadro seminárnej práce bude pozostávať z piatich základných kapitol a podkapitol. Prvá kapitola seminárnej práce stručne objasní právnu úpravu pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky ako aj jej vývoj. Druhá kapitola poukáže na prechodný pobyt cudzincov, pričom vyjadrí aj členenie prechodných pobytov na základe príslušného zákona. Ako príklad sa uvedú niektoré prechodné pobyty za konkrétnym účelom. Tretia kapitola seminárnej práce charakterizuje trvalý pobyt cudzinca, ktorý môže byť v trvaní 5 rokov alebo na neobmedzený čas. Predposledná kapitola seminárnej práce vyjadrí posledný druh pobytu, ktorým je tolerovaný pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky. Posledná kapitola práce bude obsahovať zhrnutie pobytov cudzincov, ktoré bude podložené štatistikou za predošlé obdobie.

1 Pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky

Na území Slovenskej republiky sa nachádzajú aj cudzinci, ktorí tu majú konkrétny pobyt. Pobytom cudzincov sa zaoberá kompletná právna úprava, ktorá je súčasťou európskeho, vnútroštátneho práva. V podstate sa jedná o dvojstranné dohody, ktoré sú uzatvárané medzi jednotlivými štátmi. Vývoj právnej normy prešiel viacerými fázami vývoj, a to od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Taktiež boli vytvorené aj právne úpravy pobytu cudzincov na území SR. Čo sa týka vývoja pobytu cudzincov na SR môžeme vyjadriť skutočnosť, že v roku 1995 bol prijatý zákon č. 73/ 1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republike.
...

Kľúčové slová:

azyl

pobyt

cudzinec

právo na pobyt

prechodný pobyt

štátne občianstvo

trvalý pobyt

hraničná polícia

cudzinecká polícia

cestovný doklad

pas

práca

zamestnanieObsah:
 • ÚVOD 3
  1 Pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky 4
  2 Prechodný pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky 5
  2.1 Členenie prechodného pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky 6
  2.1.1 Prechodný pobyt cudzinca za účelom podnikania 7
  2.1.2 Prechodný pobyt cudzinca za účelom zamestnania 7
  3 Trvalý pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky 8
  3.1 Trvalý pobyt cudzincov na obdobie 5 rokov 8
  3.2 Neobmedzený trvalý pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky 9
  4 Tolerovaný pobyt cudzincov v SR 10
  5 Zhodnotenie pobytov cudzincov na území SR 11
  ZÁVER 12
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 13

Zdroje: