Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Legislatívna norma Európskej únie č. 185/2010

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47928
Posledná úprava
24.05.2021
Zobrazené
191 x
Autor:
trojan32
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Cieľom Nariadenia komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010, je ustanoviť podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva. Toto nariadenie ustanovuje podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilného letectva, a všeobecné opatrenia doplňujúce spoločné základné normy. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

1. Bezpečnosť letiska

1.1 Hranice

Hranice medzi časťami letiska musia byť jasne identifikovateľné, aby bolo možné prijať príslušné bezpečnostné opatrenia. Hranicou medzi časťami letiska sa rozumie fyzická prekážka ktorá zamedzí prístupu neoprávnenej osoby.

1.2 Vyhradený bezpečnostný priestor

Časť letiska sa považuje za vyhradený bezpečnostný priestor minimálne na dobu určenú k nástupu a výstupu pasažierov, nákladu a výkladu tovaru, batožiny. Bezpečnostná kontrola sa vykoná keď sa vytvorí vyhradený bezpečnostný priestor, ktorý mohol byť kontaminovaný, bezprostredne pred vytvorením, alebo ak mali neoprávnené osoby prístup do vyhradeného bezpečnostného priestoru.

1.3 Kritická časť vyhradeného bezpečnostného priestoru

Kritické časti vyhradených bezpečnostných priestorov sa vytvoria na letiskách s viac ako 40 osobami, ktoré sú držiteľmi letiskových identifikačných preukazov umožňujúcich prístup do vyhradených bezpečnostných priestorov. Časť letiska sa považuje za kritickú časť najmenej po dobu, počas ktorej sa vykonávajú činnosti ako prechod batožiny podrobenej detekčnej kontrole a priestory na jej uskladnenie, všetky časti letiska kam majú prístup cestujúci podrobený detekčnej kontrole. Bezpečnostná kontrola sa vykoná keď sa vytvorí kritická časť vyhradených bezpečnostných priestorov, ktoré mohli byť kontaminované, bezprostredne pred vytvorením, alebo po tom ako do nich mali neoprávnené osoby prístup.
...

Kľúčové slová:

EU

právo

letecké právo

letectvo

letecká prevádzka

bezpečnosť letiska

lietadlo

bezpečnosť lietadla

detekčná kontrola

kontrola

batožina

cestujúci

identifikačný preukaz

detekcia výbušnínObsah:
 • Úvod 5
  1. Bezpečnosť letiska 6
  1.1 Hranice 6
  1.2 Vyhradený bezpečnostný priestor 6
  1.3 Kritická časť vyhradeného bezpečnostného priestoru 6
  1.4 Prístup do prevádzkovej časti letiska 6
  1.5 Prístup do vyhradených bezpečnostných priestorov 6
  1.6 Požiadavky na identifikačné preukazy posádky spoločností a letiskové identifikačné karty 7
  1.7 Letiskový identifikačný preukaz musí obsahovať: 7
  1.8 Požiadavky na preukazy vozidla: 8
  1.9 Preukaz vozidla sa okamžite vráti vydávajúcemu subjektu: 8
  1.10 Sprievod s doprovodom: 8
  1.11 Sprievod: 8
  2. Detekčné kontroly 9
  2.1 Detekčná kontrola osôb iných ako cestujúcich a prepravovaných vecí. 9
  2.2 Výnimky a špeciálne skríningové postupy. 9
  2.3 Vozidlá vstupujúce do kritických častí 9
  2.4 Vozidlá vstupujúce do vyhradených bezpečnostných priestorov iných ako kritické časti. 9
  2.5 Metódy 9
  2.6 Výnimky a špeciálne postupy preskúmania 10
  2.7 Dozor, patroly a iné fyzické kontroly 10
  3. BEZPEČNOSŤ LIETADLA 10
  3.1 Kedy vykonať bezpečnostnú prehliadku lietadla 11
  3.2 Informácie o bezpečnostnej prehliadke lietadla 11
  3.3 Ochrana lietadla - všeobecne 11
  3.4 Detekčná kontrola cestujúcich 12
  3.5 Detekčná kontrola príručnej batožiny 12
  3.6 Možné rušenie cestujúcich 13
  3.7 Zakázané predmety 13
  3.8 Zoznam zakázaných predmetov 13
  4. Podaná batožina 15
  4.1 Detekčná kontrola podanej batožiny 15
  4.2 Identifikácia a zabezpečenie podanej batožiny 15
  5. Náklad a pošta 15
  5.1 Bezpečnostná kontrola 15
  5.2 Schvaľovanie známych odosielateľov 16
  5.3 Ochrana nákladu a pošty 16
  6. Definície pokynov 16
  6.1 Priestory 16
  6.2 Zamestnanci 17
  6.3 Zodpovedný kandidát 17
  6.4 Integrita zásielky 17
  6.5 Doprava 17
  6.6 Zásielky od iných odosielateľov 17
  6.7 Neohlásené kontroly 18
  6.8 Zakázané predmety nákladu 18
  6.9 Palubné zásoby 18
  6.10 Oprávnený dodávateľ palubných zásob 18
  6.11 Známy dodávateľ palubných zásob 18
  6.12 Dodávky letiska 18
  6.13 Známy dodávateľ letiskových dodávok 18
  7. Prijímanie a výcvik zamestnancov 19
  7.1 Certifikácia 19
  7.2 Štát pobytu 19
  7.3 Nábor 19
  7.4 Výcvik 20
  7.4.1 Základné školenie 20
  7.4.2 Špeciálne školenia 20
  7.4.3 Certifikácia 21
  7.4.4 Bezpečnostné vybavenie 21
  7.4.5 Zariadenie na detekciu kovu (Walk Through Metal Detection (WTMD)) 21
  7.4.6 Ručné zariadenie na detekciu kovov (Hand-held metal detection equipment (HHMD)) 21
  7.4.7 Zariadenia na detekciu výbušnín (Explosive detection systems (EDS)) 22
  7.4.8 Projekcia nebezpečného obrazu (Threat image projection (TIP)) 22
  7.4.9 Zariadenia na stopovú detekciu výbušnín (Explosive trace detection (ETD)) 22
  7.4.10 Zariadenia na detekčnú kontrolu tekutín, aerosólov a gélov (Liquids, aerosols and gels (LAG)) 22
  Záver 23
  Zdroje 24

Zdroje: