Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Dohovor o potláčaní protiprávnych činov týkajúcich sa medzinárodného civilného letectva (Peking 2010)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47929
Posledná úprava
24.05.2021
Zobrazené
172 x
Autor:
trojan32
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Cieľom dohovoru o potláčaní protiprávnych činov týkajúcich sa medzinárodného civilného letectva, ďalej len „Dohovor“, je zabezpečenie civilného letectva proti ohrozeniam. Jasne vymedzuje definíciu takejto činnosti, udáva kritériá a štandardy, týkajúce sa takejto činnosti, vo vzťahu k situáciám, alebo páchateľom. Poukazuje na riešenie jurisdikčných náležitostí krajín, v ktorých, alebo nad ktorými sa takáto udalosť stane.
Dohovor týkajúci sa medzinárodného civilného letectva, bol prednesený na diplomatickej konferencii o bezpečnosti letectva, ktorá trvala od 30. augusta 2010 do 10. septembra 2010. Po 27. septembri 2010 je tento dohovor otvorený pre všetky štáty na podpis v sídle Medzinárodnej organizácie civilného letectva v Montreale. Tento dohovor sa skladá z 25 článkov.

1 Analýza právnych predpisov

Dohovor z roku 2010 je následníkom skorších dohovorov o bezpečnosti v civilnom letectve.
1971 Dohovor o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva je podpísaná v Montreale 23. septembra. Definuje široké spektrum protiprávnych činov proti bezpečnosti civilného letectva, ktoré sa členské štáty ICAO zaväzujú sankcionovať prísnymi trestami.
1988 Nový protokol o potláčaní protiprávnych činov násilia na letiskách , ktorý dopĺňa Dohovor o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti civilného letectva (Montreal, 1971), sa prijíma na základe konsenzu a otvára sa na podpis na Medzinárodnej leteckej konferencii. Zákon v ústredí ICAO v Montreale.
Európske právo obsahuje nariadenia o bezpečnostnej ochrane civilného letectva (ES) č. 2320/2002. Toto nariadenie vzniklo po útokoch 11. septembra v USA, bolo zrušené a nahradené nariadením (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008.
...

Kľúčové slová:

letectvo

civilné letectvo

protiprávne činy

právo

potláčanie protiprávnych činov

letecké právo

letecká prevádzka

doprava

jurisdikcia

bezpečnosť letectva

trestná činnosťObsah:
 • Úvod 3
  1 Analýza právnych predpisov 4
  2 Dohovor o potláčaní protiprávnych činov týkajúcich sa medzinárodného civilného letectva (Peking 2010) 4
  Článok 1 4
  Článok 2 4
  Článok 3 4
  Článok 4 5
  Článok 5 5
  Článok 6 5
  Článok 7 5
  Článok 8 5
  Článok 9 5
  Článok 10 5
  Článok 11 6
  Článok 12 6
  Článok 13 6
  Článok 14 6
  Článok 15 6
  Článok 16 6
  Článok 17 7
  Článok 18 7
  Článok 19 7
  Článok 20 7
  Článok 21 7
  Článok 22 7
  Článok 23 7
  Článok 24 8
  Článok 25 8
  3 Význam Dohovoru pre medzinárodnú leteckú dopravu 8
  Záver 9
  Zoznam použitej literatúry 10

Zdroje: