Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2737
Posledná úprava
08.03.2017
Zobrazené
2 523 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Cieľom mojej seminárnej práce je priblížiť vznik, funkciu a samotné pôsobenie Česko-slovenských vojenských jednotiek resp. légií v Rusku v období prvej svetovej vojny.

Budem sa snažiť pracovať čo najlepšie, to znamená systematicky, použiť čo najviac historických prameňov aby som dosiahol čo najvyšší stupeň objektivity. Prácu budem vykonávať na základe metód dejinno-historických, samozrejme tých, ktoré sú mojej osobe dostupné.

Celková situácia v období prvej svetovej vojny bola v celej Európe, ale aj mimo nej veľmi zložitá. Napäté politické, diplomatické vzťahy vrcholových politikov a predstaviteľov jednotlivých štátov a národov vplývali aj na radových obyvateľov, občanov a príslušníkov veľmocí, ale aj väznených a dusených národov. Národ slovenský bol jedným z nich. Spolu s českým využil európsku krízovú situáciu a dokázal sa samozrejme aj za podpory veľmocí vyslobodiť spod jarma nacionalistov a šovinistov. Prispelo k tomu určite aj pôsobenie česko-slovenských vojenských jednotiek v Rusku, niektorými vnímané ako zrnko, inými a mnou vnímané ako obrovské zrno, ktoré dopomohlo ku vzniku prvého Česko-slovenského štátu.

Verím, že dosiahnem čo najvyšší stupeň úrovne mojej práce pri hodnotení pôsobenia Česko-slovenských vojenských jednotiek, kde zaznamenávame množstvo sporov, bitiek, zvratov a iných historických udalostí pod vedúcou úlohou mnohých osobností, ktoré značne ovplyvnili dianie na východnom fronte.

Cesta, ktorou prešli légie od ich vzniku až po splnenie cieľa nebola jednoduchá, vo väčšine prípadov bola namáhavá, krutá a bolestná, avšak odhodlanie bolo veľmi silné.

Kľúčové slová:

česko-slovenské jednotky

zborovská bitka

národné povedomie

Čeľabinský incident

výchovný tábor

memorandum

transportyObsah:
 • Úvod - 2. str.
  1. Postupné kreovanie Česko-slovenských jednotiek v Rusku - 3. str.
  2. Obrat v zložitom organizovaní a bojovom nasadení česko-slovenských jednotiek v Rusku - 3. str.
  3. Zborovská bitka - 4. str.
  4. Situácia po zborovskej bitke - 5. str.
  4.1. Národné povedomie - 5. str.
  4.2. Vojensko-politický vývoj - 5. str.
  5. Vplyv revolúcie v Rusku na česko-slovenské vojsko - 6. str.
  6. Bitka pri Bachmači - 6. str.
  6.1. 7. česko-slovenský strelecký pluk Tatranský - 7. str.
  7. Rokovania vedúce k ďalšiemu osudu légií v Rusku - 7. str.
  8. Čeľabinský incident - 8. str.
  9. Vystúpenie česko-slovenských légií proti sovietskej vláde - 9. str.
  9.1. Telegram ľudového komisára vojenstva L. D. Trockého (25. máj 1918) - 9. str.
  9.2. Odozva česko-slovenských légií na telegram L. D. Trockého - 9. str.
  10. Nový front na Volge - 10. str.
  10.1.Dobytie Transsibírskej magistrály - 10. str.
  10.2. Následný vývoj tesne po dobytí Transsibírskej magistrály - 10. str.
  10.3. Výchovný tábor pre Slovákov - 11. str.
  10.4. 12. česko-slovenský strelecký pluk generála M. R. Štefánika - 11. str.
  11. Memorandum slovenských legionárov a česko-slovenské spory - 12. str.
  12. Záver sibírskej anabázy - 13. str.
  12.1. Légie pri vzniku ČSR - 13. str.
  12.2. Generál M. R. Štefánik na Sibír - 14. str.
  13. Transporty do vlasti - 14. str.
  Záver - 15. str.
  Použitá literatúra - 16. str.

Zdroje:
 • VOJENSKÉ DEJINY SLOVENSKA - 1914 - 1939- M. Hronský, A. Krivá, M. Čaplovič, Ministerstvo obrany SR, Bratislava, 1996
 • HISTORICKÁ REVUE- číslo 6, ročník X
 • DEJINY ČESKO-SLOVENSKA - 1648 - 1918- Robert Kvaček a kol. Stát. Pedag. Nakladatelstvý, Praha, 1990
 • VOJENSKÉ DEJINY ČESKO-SLOVENSKA - 1526 - 1918, II. Diel-Zdeněk Procházka a kol., Praha, 1986
 • DEJINY SLOVENSKA - od konca 19. storočia do roku 1918-VEDA - Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1986
 • KRÁTKE DEJINY SLOVENSKA- Elena Mannová, Academic Electronic Press, Bratislava, 2003