Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1594
Posledná úprava
09.04.2016
Zobrazené
4 231 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na úvod mojej práce by som rada objasnila zopár skutočností, ku ktorým som sa dopracovala počas písania tejto práce na tému Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti.
Koncom raného stredoveku zápasila väčšina štátov s feudálnou rozdrobenosťou. V silných monarchiách sa ju podarilo prekonať (Anglicko, Francúzsko), inde pretrvávala až do modernej doby (Taliansko, Nemecko).
Základným spoločenským rozporom bol protiklad dvoch hlavných tried: feudálov a poddaných. Takisto to bol aj boj o vládnu moc medzi panovníkom a feudálnymi pánmi. Cieľom panovníka bola centralizovaná monarchia zatiaľ čo feudáli sa snažili o zriadenie stavovskej monarchie, kde by získali významný podiel na riadení štátu.
Pre feudálne obdobie je charakteristická nadradenosť cirkvi nad štátom ako morálny garant spoločnosti. Pri feudálnej právnej rozdrobenosti bolo kanonické právo jediná spoločná verejná inštancia.
V tomto období sa územie dnešného Slovenska na 1000 rokov začlenilo do feudálneho uhorského štátu. Preto som vo svojej práci venovala veľkú časť vývoju Uhorska ako feudálneho štátu.

Kľúčové slová:

feudalizmus

monarchia

Francúzsko

Taliansko

cirkev

Uhorsko

rozdrobenosť

urbanizácia

kominát

funkcie štátu

Zlatá bulu Ondreja II.Obsah:
 • 1 Úvod
  2 Feudalizmus
  3 Štáty počas feudálnej rozdrobenosti v Európe
  3.1 Francúzsko
  3.2 Anglicko
  3.3 Taliansko
  3.4 Nemecko
  3.5 Poľsko
  3.6 Srbsko
  3.7 Bulharsko
  3.8 Česko
  4 Uhorsko v období feudálnej rozdrobenosti
  4.1 Urbanizácia Uhorska
  4.2 Premena komitátov na stolice
  4.3 Kolonizácia Uhorska
  5 Funkcie štátu
  5.1 Vnútorné funkcie štátu
  5.2 Vonkajšie funkcie štátu
  6 Záver
  7 Obrazová príloha
  8 Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Prof. JUDr. Ladislav Hubenák, Dr.Sc.: Právne dejiny Slovenska do roku 1945
 • Florián Sivák:Dejiny státu a práva na území Slovenska do roku 1918
 • Doc. JUDr. PhDr. Ladislav Hubenák, Dr.Sc.:Dokumenty k dejinám státu a práva na území Slovenska I.
 • Hans Hattenhauer:Evropské dějiny práva, vydavateľstvo C:H: Beck v Prahe v r. 1998
 • István Stipta:Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918
 • Dušan Kováč a kolektív:Kronika Slovenska
 • Dušan Kováč:Dejiny Slovenska