Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 39   |   Strana 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti
99,2%
0,9 24x
Formovanie štátnych hraníc SR v období rokov 1918 - 1945
98,9%
0,7 46x
Seminárna práca na tému Slovenské národné povstanie
98,3%
0,1 36x
Slováci a Veľká Morava - dejiny štátu a práva
96,6%
0,1 5x
Mestá a mestské štáty v Uhorsku za feudalizmu
95,0%
0,1 5x
Osvietenský absolutizmus a jeho reformy
92,9%
0,1 17x
Rysy kontinentálneho práva a kodifikácia práva vo Francúzsku po revolúcií
88,2%
0,1 1x
Vlastníctvo podľa rímskeho práva súkromného
88,1%
0,1 3x
Vznik a ústavný vývoj USA
87,8%
0,1 0x
Fašizmus v Taliansku
87,6%
0,1 8x
Štátne zriadenie a právny poriadok antického ríma
87,2%
2,4 13x
Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska a jeho úlohy
86,8%
0,1 23x
Stanovenie hraníc 1. ČSR
86,0%
0,1 3x
Fašizmus v Nemecku a jeho vznik
84,7%
0,1 6x
Benešove dekréty - Dejiny štátu a práva
82,3%
0,1 12x
Forma štátneho aparátu v gréckych polis
81,8%
0,1 12x
Dejiny štátu a práva - študijný materiál
81,1%
0,4 20x
Žiadosti slovenského národa, ich vplyv na národnooslobodzovací boj Slovákov a ich význam
81,0%
0,1 3x
Organizácia súdov v 1. ČSR
79,9%
0,5 19x
Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1918
78,0%
8,1 614x
Deklarácia práv človeka a občana
77,1%
0,6 22x
Pramene k dejinám štatu a práva vybraných štátov
76,6%
0,7 2x
Retribučné súdnictvo v Slovenskej republike po roku 1945
73,8%
0,1 15x
Orgány štátnej moci a správy absolutistickej monarchie
72,8%
0,1 6x
Český štát a Slovensko v období stavovskej monarchie
72,8%
0,1 1x
Dejiny štátu a práva
72,8%
0,7 9x
Ochranná zóna na Slovensku 1940
72,0%
0,1 1x
Deklarácia práv človeka a občana
70,4%
0,1 11x
Možnosť uplatnenia slovenskej svojbytnosti v ČSR
70,1%
0,1 0x
Dejiny štátu a práva
70,0%
0,8 5x
Právny poriadok v prvej ČSR
69,8%
0,1 23x
Ústavný vývoj v období revolučných rokov 1848-1849 u nás
68,9%
0,1 3x
Dejiny štátu a práva - vypracované otázky
67,8%
0,8 9x
Slovenské štátne symboly v rokoch 1939-1945
65,6%
0,1 3x
Vzťah štátu a cirkvi
65,3%
0,1 13x
Slovensko a úspech autonomistickej politiky v rokoch 1938 – 1968
64,1%
0,1 3x
Štruktúra najvyšších štátnych orgánov
62,6%
0,1 1x
Vladimír Clementis
57,9%
0,1 4x
Vývoj verejnej správy za A. Bacha
34,0%
0,1 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: