Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Mestá a mestské štáty v Uhorsku za feudalizmu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4975
Posledná úprava
04.11.2017
Zobrazené
3 751 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Skutočnosť, že predkovia dnešných Slovákov sa ako celok dostali do vznikajúceho uhorského štátu, znamená, že ich ďalší vývoj sa odohrával v jeho rámci. Preto dejiny Slovákov nemožno osvetliť a vykladať bez poukázania na hlavné vývojové etapy uhorského štátu. Veď nielenže všetky nariadenia a zákony uhorského štátu priamo určovali a usmerňovali aj život Slovákov, nielenže vo všetkých bojoch a vojnách sa zúčastnili aj Slováci, ale niekedy sa aj udalosti celouhorského významu odohrávali čiastočne alebo úplne na území Slovenska a bezprostredne sa dotýkali aj obyvateľstva, ktoré na ňom bývalo, teda aj Slovákov.

Ja som sa vo svojej práci zameral na mestá v Uhorskom štáte za feudalizmu na území dnešného Slovenska v období 10 až 15 storočia, kedy tieto mestá dosiahli najväčšieho rozmachu a významu. V stručnosti najskôr opíšem Uhorsko v uvedenom období a feudalizmus.

Kľúčové slová:

feudalizmus

Hranice Slovenska

Kráľovský dvor

Kráľovská župa

Cesty

Hranice

Župy

Počiatky miestObsah:
 • Uhorsku /10. až 15. stor./
  Feudalizmus
  Hranice Slovenska
  Kráľovský dvor
  Kráľovská župa
  Župy na Slovensku
  Cesty
  Hranice
  Cesty
  Župy
  Počiatky miest
  Mestá
  Mestá kráľovské a zemepanské
  Výsady miest
  Postavenie miest
  Hospodársky a politický vzostup miest
  Literatúra:

Zdroje:
 • J. Tibenský a kol. 1978. Slovensko - dejiny. Obzor : Bratislava : 1978.,
 • E. Kačík, L. Zemandlová. 2002. Vybrané kapitoly z európskych dejín štátu a práva I. Bratislava : Akadémia Policajného zboru Bratislava, 2002.,
 • F. Sivák. 1995. Vybrané kapitoly z európskych dejín štátu a práva III. Bratislava : Akadémia Policajného zboru Bratislava, 1995.,
 • B. Varsik. 1972. Zo slovenského stredoveku. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1972.,
 • A. Špiesz. 1992. Dejiny Slovenska. Bratislava: Perfekt, 1992.