Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Vývoj bezpečnostného a policajného práva

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48086
Posledná úprava
17.03.2022
Zobrazené
77 x
Autor:
kristian.kiko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou seminárnej práce je „Vývoj bezpečnostného a policajného práva“. Problematika bezpečnosti, patrí v súčasnej forme a podobe, k jednej z najrozšírenejších a zároveň najzraniteľnejších oblastí, života v spoločnosti. Keďže Slovenská republika je demokratický a právny štát, ktorého primárnym záujmom je zaistenie bezpečnosti štátu a ochrany života, zdravia a majetku občanov, potrebuje teda udávať postavenie a pôsobnosť inštitúcií a orgánov, ktoré plnia úlohy na zaistenie a zachovanie primárneho záujmu. Keďže tieto úlohy musia byť právom regulované a stanovené, vytvára určitý systém právnych noriem, ktoré udávajú právny status subjektov - orgánov a inštitúcii, podieľajúcich sa na zabezpečovaní základných úloh štátu a zaisťovaní primárneho záujmu Slovenskej republiky. Teda môžeme tvrdiť, že stanovuje základné atribúty bezpečnostného práva a policajného práva, ktorých úlohou je stanovovať a udržiavať právny status subjektov štátu, podieľajúcich sa na plnení jej úloh.
Cieľom seminárnej práce je vymedziť a definovať základné atribúty bezpečnostného a policajného práva, zosumarizovať ich historický vývoj a definovať základné znaky. Prostredníctvom analýzy jednotlivých právnych predpisov a odbornej literatúry sa pokúsime vytvoriť, v skratke, chronologickú analýzu historického vývoja bezpečnostného a policajného práva od minulosti po súčasnosť.
...

Kľúčové slová:

právo

bezpečnosť

medzinárodné právo

bezpečnostné právo

verejné právo

ochrana

polícia

policajné právo

verejný poriadok

pojem polícia

história polícieObsah:
 • ÚVOD 3
  1. Východiská bezpečnostného práva - charakteristika bezpečnostných vied 4
  1.1. Bezpečnosť - východiskový pojem 4
  1.2. Bezpečnostné vedy a ich charakteristika 5
  2. Policajné právo - historický vývoj a systémové východiská 7
  2.1. Historický vývoj pojmu polícia 7
  2.2. Systém policajného práva 9
  ZÁVER 11
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 12

Zdroje:
 • HAŠANOVÁ, J; BALGA, J; ANDOROVÁ, P; DUDOR, L. 2018. Policajná správa. 2.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk. str. 304. ISBN 978-80-7380-733-7
 • NESVADBA, A.; ZACHOVÁ, A. 2013. Teória štátu a práva. Plzeň: Aleš Čeněk. str.227. ISBN 978-80-7380-464-0
 • PORADA, V. a kol. 2019. Bezpečnostní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk. st.780. ISBN 978-80-7380-758-0
 • Šimon, L: Súbor prednášok z teórie policajných a bezpečnostných činností. Akadémia Policajného zboru, Bratislava, 2018
 • UHLÍŽ, L. 2007. Dějiny evropských policejních sborů. Praha: POLICE HISTORY.str.8-9
 • Zákon o Policajnom zbore