Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Kriminalistika II - Zadanie na test TK a EC

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
28366
Posledná úprava
28.11.2011
Zobrazené
3 602 x
Autor:
zabazelena
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Testy z kriminalistiky II

Zadanie na test TK a EC 29.4. 2009, platný aj pre 12/2009

1. Skúmaním povýstrelových splodín chemicky, môžeme určiť:

a. smer dráhy strely
*b. vzdialenosť ústia hlavne od zasiahnutého objektu v čase výstrelu
c. spojitosť medzi strelcom(podozrivou osobou) a strelnou zbraňou
d. prípadne skupinovú príslušnosť daného streliva

2. Prvú ucelenú československú príručku, ktorá na základe praxe popisovala technické a taktické postupy ako aj metodické postupy bezpečnostných orgánov pri vyšetrovaní niektorých trestných činov spracovali s názvom:

*a. Pokyny pro službu pátrací a daktyloskopickou bezpečnostních orgánů
b. Nauka o daktyloskopii a popisování osob
c. Instruktion für den daktyloskopischen Dienst
d. Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik

Kľúčové slová:

dejiny kriminalistiky

kriminalistická technika

kriminalistická taktikaObsah:
 • 1. Skúmaním povýstrelových splodín chemicky, môžeme určiť
  2. Prvú ucelenú československú príručku, ktorá na základe praxe popisovala technické a taktické postupy ako aj metodické postupy bezpečnostných orgánov pri vyšetrovaní niektorých trestných činov spracovali s názvom
  3. Medzi metódy na skúmanie dokumentov nepatria
  4. Pre metódu fonoskopie doplňte chýbajúce druhové označenie a uveďte jednotlivé orgány
  5. Doplňte namiesto bodiek rok alebo názov diela, prípadne časopisu, údaje do hárku oddelte čiarkou
  6. Ktoré údaje sem nepatria?
  8. Ktoré z uvedených tvrdení podľa Poradu nie sú správne?
  9. Medzi technické zariadenia pre analytickú skupinu, pri výsluchu nepatria
  10. Doplňte roky
  11. Doplňte chýbajúce slovo/slová
  12. Ktoré z uvedených tvrdení nie sú správne?
  13. Ktoré z uvedených slov/viet nie sú správne?
  14. Ktoré z uvedených slov/viet nie sú správne?
  15. Beznábojové strelivo môžeme rozdeliť i z hľadiska iniciácie výmetnej zlože na
  16. Nadväzujúcimi etapami kriminalistického skúmania, v jednej oblasti skúmania sú
  17. Ktorá z uvedených Pješčakových prác nebola nikdy publikovaná?
  18. Zdroje a nosiče digitálnych stôp je možné rozdeliť do 3 skupín. Doplňte obsah chýbajúcej skupiny
  19. Ktoré z uvedených slov/viet nie sú správne?
  20. Doplňte namiesto bodiek časové údaje, alebo názov odboru alebo diela
  21. Podstatou skúmania pamäťových stôp podľa Poradu môžeme prezentovať ako hľadanie odpovedí na nasledujúce otázky. Ktoré z nich nepatria do záznamu?
  22. Ktoré z uvedených slov/viet nie sú správne?
  23. Ktoré z uvedených slov/viet nie sú správne?
  24. Ktoré z uvedených slov/viet z oblasti kriminalistickej entomológie nie sú správne?
  25. Doplňte namiesto bodiek časové údaje, názov diela, jeho časti
  26. Podstatou výsluchu ako kriminalistickej metódy nie je
  27. Medzi základné taktické postupy vedenia výsluchu nepatrí
  28. Podstatou konfrontácie ako kriminalistickej metódy nie je
  29. Cieľom previerky výpovede na mieste je
  30. Východiskovým bodom pri previerke výpovede na mieste nemôže byť

Zdroje: