Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Tvorba kriminalistických verzií podľa látkových stôp

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9086
Posledná úprava
15.06.2018
Zobrazené
3 184 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vyšetrovanie trestných činov je činnosť, ktorá so sebou prináša množstvo otáznikov - nezodpovedaných otázok, a na ktoré musia kriminalisti nájsť a dať odpoveď tak, aby táto objektívnym spôsobom vysvetľovala a dokazovala priebeh konania páchateľa, jeho podstatné okolnosti, príčiny a podmienky, ktoré k nemu viedli alebo ho umožnili atď.
Splniť naznačené by zrejme nebolo možné bez systematického postupu v práci, bez schopností sa orientovať v spôsoboch prípravy a samotného páchania trestných činov. K samotnej organizácii práce najmä vyšetrovateľov sú vypracované postupy kriminalistickej taktiky pre plánovanie a organizáciu kriminalistického objasňovania. V konkrétnom prípade však toto musí vychádzať z okolností konkrétnej kriminalisticky relevantnej udalosti, o priebehu ktorej, aj bez toho aby sme si to uvedomovali, uvažujeme vo forme vytvárania myšlienkových modelov o možných variantoch ich vzniku a priebehu. Uvažujeme teda hypoteticky, myslíme vo forme verzií. Nie vždy však dokážeme obsiahnuť celú zložitosť reality. Aby sme sa vyhli chybám, kriminalistická taktika vypracovala podrobné postupy procesu myslenia vo forme kriminalistických verzií.
Tvorba kriminalistických verzií podľa látkových stôp je témou, ktorú sme si zvolili k spracovaniu. Pred pristúpením k takto zúženej téme, však považujeme za nevyhnutné ozrejmiť proces myslenia vo forme kriminalistických verzií aj zo všeobecného hľadiska, a to preto, že tento proces považujeme za značne zložitý. Bez dodržania zásad a pravidiel tohto špecifického procesu myslenia kriminalistov, by bol tento zrejme odsúdený na neúspech.

Kľúčové slová:

Kriminalistika

kriminalistické verzie

tvorba verzií

určovanie dôsledkov

trasologické stopy

strojové písmo

mechanoskopické stopyObsah:
 • Úvod 2
  Kriminalistické verzie - pojem, podstata, druhy a obsah 2
  Kriminalistické verzie - tvorba a previerka 4
  Tvorba kriminalistických verzií 4
  Zhromažďovanie a všestranná analýza faktov a informácií o objasňovanej udalosti 5
  Vyvodenie domnienok a formulácia kriminalistických verzií 6
  Určovanie dôsledkov 6
  Previerka kriminalistických verzií 7
  Špecifiká tvorby kriminalistických verzií 7
  Tvorba kriminalistických verzií podľa jednotlivých látkových stôp 8
  Tvorba kriminalistických verzií podľa kriminalistických daktyloskopických stôp 9
  Tvorba kriminalistických verzií podľa kriminalistických antropologických stôp 9
  Tvorba kriminalistických verzií podľa kriminalistických trasologických stôp 10
  Tvorba kriminalistických verzií podľa kriminalistických stôp ručného písma 10
  Tvorba kriminalistických verzií podľa kriminalistických fonoskopických stôp 10
  Tvorba kriminalistických verzií podľa kriminalistických biologických stôp 11
  Tvorba kriminalistických verzií podľa kriminalistických odorologických stôp 11
  Tvorba kriminalistických verzií podľa kriminalistických chemických stôp 11
  Tvorba kriminalistických verzií podľa kriminalistických balistických stôp 11
  Tvorba kriminalistických verzií podľa kriminalistických stôp strojového písma 11
  Tvorba kriminalistických verzií podľa kriminalistických pyrotechnických stôp 12
  Tvorba kriminalistických verzií podľa kriminalistických stôp listín a dokumentov 12
  Tvorba kriminalistických verzií podľa kriminalistických mechanoskopických stôp 12
  Tvorba kriminalistických verzií podľa kriminalistických stôp jazyka 13
  Záver 13
  Zoznam bibliografických odkazov (literatúra) 14

Zdroje:
 • IVOR, J. et al. Trestné právo hmotné : Všeobecná časť. Bratislava : IURA EDITION, 2006. 530 s. ISBN 80-8078-099-4.
 • IVOR, J. et al. Trestné právo procesné. Bratislava : IURA EDITION, 2006. 1010 s. ISBN 80-8078-101-X.
 • IVOR, J., ZÁHORA, J. Základy rekodifikovaného trestného práva. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2005. 156 s. ISBN 80-8054-358-5.
 • KRAJNÍK, V. et. al. Kriminalistika. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2005. 363 s. ISBN 80-8054-356-9.
 • KRAJNÍK, V., STRAUS, J. et. al. Kriminalistická taktika. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2000. 221 s. ISBN 80-8054-146-9.
 • KUBÍKOVÁ, I. Kriminalistické verzie. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2005. 100 s.ISBN 80-8054-337-2.
 • KUBÍKOVÁ, I., METEŇKO, J. Kriminalistické verzie - podmienky tvorby. In: Kriminalistika a forenzní disciplíny : Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha : Policejní Akadémie České republiky v Praze, 2005. s. 359-371. ISBN 80-7251-199-8.
 • SEKNIČKA, J., BLAŽEK, V. Spracovanie bakalárskej a diplomovej práce : Metodické príručka. Druhé doplnené vydanie. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2005. 58 s.+ 18 s. príloh. ISBN 80-8054-340-2.
 • VIKTORYOVÁ, J., VIKTORY, S. Kriminalistické verzie a plánovanie vyšetrovania. In: II. Kriminalistické dni na Slovensku : Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej dňa 25.5.2000. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2000. s. 93-100. ISBN 80-8054-142-6.
 • ZAVALIDROGA, Š. et. al. Kriminalistická taktika. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 1994. 332 s. ISBN 80-88751-32-2.
 • ZAVALIDROGA, Š. Kriminalistická taktika : Praktikum - doplnkové skriptá. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 1996. 140 s. ISBN 80-88751-78-0.
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, v znení neskorších predpisov.