Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Teroristické skupiny v roku 1989 až 2003

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10090
Posledná úprava
10.10.2018
Zobrazené
8 214 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Existuje množstvo foriem násilia a každá z nich predstavuje pre štát a spoločnosť iný rizikový stupeň. Jednou z najnebezpečnejších foriem násilia, ktoré môže otriasť štátnou mocou v základoch a ohroziť tak bezpečnosť jednotlivcov, národov a celých štátov je terorizmus. Termín, ktorý sa dostáva do popredia hlavne v posledných rokoch. Je skloňovaný osobnosťami spoločenského života, odborníkmi z rôznych vedných oblastí ale i laickou verejnosťou. Tak ako pre mnoho iných fenoménov súčasnosti aj pre terorizmus je charakteristická obrovská dynamika vývoja, ktorá je zapríčinená nezastaviteľným vývojom spoločnosti, rozvojom technológii, čoraz hlbšieho poznania sveta a v dôsledku toho sa zvyšujúce možnosti jednotlivcov ale i skupín dostať sa k prostriedkom, ktorými by mohli ohrozovať a vydierať iných. Znepokojenie vyvoláva vo svete skutočnosť, ak určití jednotlivci, či skupiny, ale aj štáty s nedemokratickým režimom vlády vlastnia veľké množstvo konvenčných zbraní, nehovoriac už o zbraniach hromadného ničenia. Použitie týchto zbraní býva zo strany ich majiteľov často veľkým pokušením bez ohľadu na možné následky. Terorizmus je závažným problémom dnešnej doby, pretože je veľmi obtiažne až nemožné zastaviť jednotlivca či jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú zabíjať na základe náhodného výberu.

Kľúčové slová:

terorizmus

teroristické skupiny

model terorizmu

nebezpečenstvo

rozvoj technológií

právo

spoločenská nebezpečnosť

Afrika

Ázia

EurópaObsah:
 • 1 Kapitola
  Terorizmus a teroristické skupiny
  1.1. Spoločenská nebezpečnosť terorizmu
  1.2. Charakteristika teroristických organizácii a skupín
  1.3. Vznik a budovanie teroristických skupín
  2 Kapitola
  Aktivity teroristických skupín v r. 1989 - 2003
  2.1. Ciele činnosti teroristických skupín
  2.2. Celosvetové podmienky pre činnosť teroristických skupín
  2.3. Aktivity teroristických skupín v Európe, Ázii a Afrike
  3 Kapitola
  Charakteristika teroristických organizácii a skupín
  3.1. Model čečenského terorizmu
  3.2. Model ázijského terorizmu
  3.3. Model afrického terorizmu
  Záver
  Abstrakt
  Zoznam použitej literatúry
  Prílohy

Zdroje:
 • BERGEN, P. Svatá válka: Autentické svědectví o tajemném světě Usámy bin Ládina. Praha: Cesty, 2002. 224 s. ISBN 80-7181-643-4.
 • BODANSKY, Y. Bin Ládin: muž, který vyhlásil válku Americe. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2002. 398 s. ISBN 80-903047-1-0.
 • BONANATE, L. : Mezinárodní terorismus. Praha: Columbus, 1997. s.190
 • BRZYBOHATÝ, M. Terorizmus a aktuálne otázky výcviku protiteroristických jednotiek. Bratislava: Akadémia PZ, 2000. 113 s. ISBN 80-8054-078-0.
 • BRZYBOHATÝ, M. Terorizmus II. Praha: Police history, 1999. 197 s. ISBN 80-902670-4-1.
 • BRZYBOHATÝ, M. Úvod do problematiky terorismu a antiterorismu. Praha: Policejní akademie České republiky, 1995. 101 s. ISBN 80-85981-13-0.
 • CIGÁNIK, Ľ. Charakteristika terorizmu 21 storočia. Zborník materiálov zo seminára „Zabezpečenie vojenských operácií iných ako vojna“, Bratislava: 13-14.03.2002.
 • CIGÁNIK, Ľ. Metódy terorizmu - teroristickej činnosti. Policajná teória a prax, 2004. roč. 12, č.2, s. 54-68.
 • HUNTINGTON, S.P. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka publishers. 2001. s.448
 • KLAVEC, J. Terorizmus ako politický fenomén. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004. 107 s. ISBN 80-223-1915-5.
 • KOL. AUTOROV. Encyklopedie Světový terorismus. Praha: Svojtka & Co., 2001. 536 s. ISBN 80-7237-340-4.
 • KOL. AUTOROV. Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2003-2004. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií, 2004. 357 s. ISBN 80-88842-71-9.
 • KOL. AUTOROV. Terorismus a my. Praha: Computer Press, 2001. 216 s. ISBN 80-7226-584-9.
 • KOL. AUTOROV. Terorizmus - aktuálna výzva pre 21. storočie, MO SR Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií, Bratislava, 2004, http://www.mod.gov.sk/iob/publikacie.asp
 • KULICH, M. a kol. Terorizmus - destabilizujúci fenomén súčasnosti a boj proti nemu. Ministerstvo obrany SR, Inštitút obrany a bezpečnosti ./štúdia/ Bratislava: 2002. http: //www.mod.gov.sk/iob/publikacie.asp
 • POHLY, M. Usáma bin Ládin a mezinárodní terorizmus. Brno: Jota, 2001 124 s. ISBN 80-7217-153-4.
 • POLEDNE, A. Největší teroristické akce moderní doby: od Sarajeva k 11. září. Praha: Levné knihy KMa, 2002. 148 s. ISBN 80-7309-094-5.
 • ŠKVRNDA, F. Súčasný medzinárodný terorizmus. Bratislava: Akadémia PZ, 2003. 93 s. ISBN 80-8054-292-9.
 • ŠKVRNDA, F. Terorizmus najvýznamnejšia nevojenská bezpečnostná hrozba súčasnosti. Trenčín: Digital Graphic, 2003. 157 s. ISBN 80-968337-2-3.
 • AUDY, R. Teroristi alebo bojovníci za slobodu?, 1996, In: Slovenská republika, Roč.4, č.128, s.5.
 • BAP, Teror neprináša sympatie nikomu: Dôsledok ignorovania kurdskej otázky, 1993, In: Národná obroda, Roč. 4, č.147, s.5.
 • BARIČ, M. Atentáty organizoval egyptský lekár Ajman al-Zawárí: Bin Ládinovu pravú ruku doma už pred dvoma ..., 2001, In: Sme, Roč.12, č.225, s.7.
 • BARIČ, M. Bin Ládinovo finančné impérium pod lupou: teroristi čerpajú peniaze z bánk, podnikateľských ..., 2001, In: Národná obroda, Roč.12, č.236, Príloha Víkend s.VI.
 • JANÍK, B. Putinov boj s teroristami vedie do slepej uličky, 2001, In: Národná obroda, Roč.12, č.241, s.8.
 • KRIŠŠ, M, Terorista 3. tisícročia, 2001, In: Moment, Roč.3, č.39, s.32-34.
 • KUPŠOVÁ, M. Teroristom ide o zmeny v spoločnosti, 2003, In: Dimenzie, Roč.3, č.7-8, s.20-24.
 • RYBANSKÝ, M. Islamský duchovný odmieta zodpovednosť za atentát: počet obetí výbuchu na Bali..., 2002, In: Národná obroda, Roč. 13, č.240, s.6.
 • RYBANSKÝ, M. Londýn viedol proti IRA roky ,,špinavú vojnu“: do vrážd vysokopostavených katolíckych politikov i ..., 2003, In: Národná obroda, Roč.14, č.92, s.9.
 • RYBANSKÝ, M. Ruské komando oslobodilo 700 rukojemníkov, 2002, In: Národná obroda, Roč.13, č.251, s.1.
 • ŠKODA, J. Teroristická kampaň ETA, 1996, In: Pravda, Roč.6, č.170, s.14.
 • ŠKVRNDA, F. Prehľady teroristických organizácií: súčasný terorizmus, 2002, In: Slovo, Roč.4, č.27, s.8.
 • TISOVIČ, F. Intenzita teroristických akcií narastá, 1996, In: Práca, Roč.178, č.178, s.7.