Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Postavenie štátnych orgánov v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47971
Posledná úprava
07.10.2021
Zobrazené
18 x
Autor:
peter.bajcsy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto seminárnej práci sa budem zaoberať postavením štátnych orgánov v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Táto téma mi bola určená, avšak aj napriek tomu ma táto tematika zaujíma a zaujala predovšetkým preto, lebo sa jedná o citlivejšiu tému, nakoľko súvisí s vojnou.
V prvej časti tejto seminárnej práci sa pokúsim poukázať na základné informácie o Slovensku a civilnej ochrane, až kým sa dostaneme k samotnej téme.
...
SR je parlamentná republika s jednokomorovým parlamentom. Hlavou štátu je aktuálne prezidentka Mgr. Zuzana Čaputová. Zákonodarnú moc má Jednokomorový parlament - Národná rada. Momentálnym predsedom NR SR je JUDr. Andrej Danko a podpredsedovia Ing. Béla Bugár, JUDr. Martin Glváč, Mgr. art. Andrej Hrnčiar a doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBA. Administratívne sa Slovensko delí na 8 krajov a 79 okresov, tie sa rozdeľujú do miest a obcí.
Dokument poskytujúci zásadné východiská pre realizáciu bezpečnostnej politiky je Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky schválená v roku 2005 a z nej vychádza Obranná stratégia Slovenskej republiky.
...
Medzi najdôležitejšie nevojenské riziká vyplývajúce z Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky patria:
• medzinárodný terorizmus
• organizovaná kriminalita
• poruchy zásobovania dôležitými komoditami
...

Kľúčové slová:

štát

štátny orgán

vojna

vojnový stav

povojnový stav

výnimočný stav

núdzový stav

civilná ochrana

bezpečnosť

bezpečnostná politika

bezpečnostná stratégia

záchranné zložky

ozbrojené silyObsah:
 • 1. Úvod -3-
  2. Základné informácie o Slovensku -3-
  3. Stanovenie rizík -3-
  4. Civilná ochrana -4-
  5. Krízová legislatíva -6-
  6. Krízové stavy na Slovensku -8-
  7. Záver -13-
  Zoznam použitej literatúry -14-

Zdroje:
 • LINHART P., ŠILHÁNEK B., Ochrana obyvatelstva ve vybraných evropských zemích. 2 vyd. Praha 2009, 193 s. ISBN 978-80-86640-63-1
 • LINHART P., ŠILHÁNEK B., Vzdělávání v ochraně obyvatelstva v Europě. 1. vyd. Praha 2006, 98 s. ISBN 80-86640-67-1
 • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 129/2002 Z. z o integrovanom záchrannom systéme.
 • http://www.nrsr.sk
 • http://www.zakonypreludi.sk
 • http://www.e-justice.europa.eu