Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2738
Posledná úprava
08.03.2017
Zobrazené
2 547 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Cieľom mojej seminárnej práce je priblížiť funkciu a postavenie palatína v uhorskom štáte.

Budem sa snažiť pracovať čo najlepšie, to znamená systematicky, použiť čo najviac historických prameňov aby som dosiahol čo najvyšší stupeň objektivity. Budem pracovať na základe metód dejinno-historických, samozrejme tých, ktoré sú mojej osobe dostupné.

Verím, že sa mi podarí funkciu palatína v uhorskom štáte vystihnúť, pretože jeho postavenie sa v historickom slede dejinných udalostí neraz menilo a bolo ovplyvnené mnohými faktormi.

Palatín zohrával veľmi dôležitú úlohu vo vysokých sférach politiky, pri zásadných rozhodnutiach a mal zodpovednosť za mnoho vecí. Dovoľte mi aby som Vám jeho funkciu priblížil.

Kľúčové slová:

palatín

Uhorsko

stredovek

súdnictvo

zástupca kráľa

palatínsky úrad

historický exkurzObsah:
 • Úvod - 2.str.
  1. Kto bol palatín? Význam slova palatín - 3.str.
  2. Historický exkurz do funkcie, kompetencií a postavenia palatína v uhorskom štáte počas jeho dejinného vývoja - 3.str
  2.1 Obdobie stredoveku - 3.str.
  2.2 Obdobie 15. storočia až 20. storočia - 4.str.
  3. Významné osobnosti, ktoré zastávali funkciu palatína - 5.str.
  4. Súdnictvo - Vidiecke šľachtické súdy - 5.str
  5. Palatín ako zástupca kráľa - dekrét Articulli de officio Palatinatus (1455-1456) - 6str.
  5.1 Články vyhlásené o úrade palatínskom - 8.str.
  6. Funkcia palatína na uhorskom sneme a priblíženie funkcie uhorského snemu a jeho historický vývoj od 15. storočia - 13.str.
  Záver - 15.str.
  Použitá literatúra - 16.str.

Zdroje:
 • Hubenák Ladislav: Právne dejiny Slovenska do roku 1945, I. diel
 • Sivák Florián: Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1918, Vydavateľské oddelenie Právnická fakulta UK, Bratislava 1999
 • Hubenák Ladislav: Dokumenty k DŠaP na území Slovenska I, r. 1997
 • Malý, K. - Sivák, F. - Dejiny štátu a práva v Česko-Slovensku do roku 1918
 • -internet-