Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Väzenstvo - Trestný zákon Zbierka zákonov č. 300/2005, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13096
Posledná úprava
16.10.2020
Zobrazené
4 144 x
Autor:
julinka55
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Väzenstvo na Slovensku má dejiny siahajúce do ďalekej histórie, avšak jeho postupný vývin nebol nikde riadne rozpracovaný. Je to prirodzené, kto by sa chcel chváliť, ako sú potrestaní páchatelia trestných činov, ako prebieha výkon trestu odňatia slobody. V snahe ozrejmiť a objektívne informovať širokú verejnosť o problémoch, ktoré boli utajované vyšiel v roku 1998 Zborník príspevkov k dejinám väzenstva na Slovensku a potom neskôr v roku 2003 jeho druhé pokračovanie. Preto bolo potrebné bádať a publikovať históriu väzenstva v celej šírke jeho vývinu. Len tak sa dá pochopiť nielen jeho minulosť, ale aj jeho prítomnosť.
Naša spoločnosť prešla a stále prechádza množstvom zmien, ktoré si vyžadujú aj legislatívne úpravy vo všetkých oblastiach zákonodarstva. Nielen zmenou štátneho zriadenia, ale aj zmenou režimu a vstupom do medzinárodných spoločností, ktoré sú viazané zmluvou sú potrebné úpravy zákona. Človek, ktorý sa právnej oblasti nevenuje, nemá šancu postrehnúť všetky uskutočnené zmeny. Je prirodzené, že človek si informácie selektuje podľa svojich sfér záujmov a tak si zapamätá iba poznatky z tej oblasti, ktorá mu je blízka.
Takto ľudia prichádzajú o množstvo faktov, ktoré sa zmenili, ale postrehnúť to dokáže len malá skupina priamo zainteresovyných osôb. Zmeny zákonov o výkone trestu odňatia slobody boli prijaté v roku 2005 a mňa zaujali natoľko, aby som ich rozpracovala vo svojej seminárnej práci na spoločensko-vedný seminár.
...

Kľúčové slová:

väzenstvo

väzenie

trest

sloboda

odňatie slobody

väznica

trestný zákon

väzeň

disciplinárny trest

stupeň stráženiaObsah:
 • 1. Úvod
  2. Metodika spracovania
  3 Trestný zákon Zbierka zákonov č. 300/2005
  4. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
  4.1 Z histórie
  4.2 Charakteristika ústavu
  4.3 Program zaobchádzania
  4.4 Voľný čas
  4.5 Zamestanie väzňov
  4.6 Odmena za vykonanú prácu
  4.7 Disciplinárne odmeny
  4.8 Disciplinárne tresty
  4.9 Návštevy
  4.10 Náboženské obrady
  4.11 Samospráva odsúdených
  4.12 Diferenciačné skupiny
  4.13 Zdravotná starostlivosť
  5. Diskusia
  6. Záver
  7. Resumé
  8. Zoznam použitej literatúry

Zdroje: