Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Občianske právo - Vznik právnych úkonov/návrh na uzatvorenie zmluvy

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47970
Posledná úprava
07.10.2021
Zobrazené
186 x
Autor:
peter.bajcsy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto seminárnej práci sa budem zaoberať vznikom právnych úkonov a tiež vznikom zmluvy. Táto tematika je síce súčasťou života všetkých ľudí, no mnohí sú v tejto oblasti neskúsení a neznalí. Keďže sa s touto témou zatiaľ zoznamujem, budem sa snažiť venovať sa jej čo najhlbšie, aby som sám pochopil a oboznámil sa s potrebnými informáciami, ktoré by som mohol využiť do budúcna.
V prvej časti mojej seminárnej práce sa budem zaoberať históriou vzniku právnych predpisov a zmlúv.
V druhej časti seminárnej práce sa budem venovať pojmom/definíciám vzťahujúcim sa k právnym úkonom a zmluvám.
V tretej časti seminárnej práce sa budem venovať náležitostiam právnych úkonov a ich charakteristikám.
V štvrtej časti seminárnej práce sa budem venovať vzniku právnych úkonov, teda vzniku zmlúv, takzvanej „oferte“ (§ 43a, § 43b zákona číslo 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník).
V piatej časti seminárnej práce sa budem venovať samotnej praktickej časti a to Návrhu na uzatvorenie zmluvy - „oferta“ (§ 43a, § 43b zákona číslo 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník).
...
Už v histórií ľudstva vznikali zmluvy a právne úkony ako podstata v ľudskej spoločnosti v dôsledku spoločného spolunažívania. V dobách staršieho veku kedy náboženstvo bolo akoby najvyšším nositeľom práva bolo právo a náboženstvo jednotné. Dá sa povedať, že osobou, ktorá bola nositeľom práva (právnik) bol akoby zástupcom Boha, nakoľko Boh bol na zemi ako vrchol nie len náboženstva, ale aj práva. V prvom rade sa malo riadiť takzvaným hlavným zákonom, čo bola vlastne Biblia, ktorá zahŕňala isté právne úkony, ktoré treba dodržiavať, inak po ich porušení príde trest. Jednalo sa napríklad o klamstvo alebo okrádanie, tieto hriechy, boli dané bohom, takže za ne boli prísne tresty, lebo sa jednalo o zločin voči Bohu. Napríklad už v Chammurappiho zákonníku, najstaršom právnom diele sa spomína:
...

Kľúčové slová:

právo

právny

právny úkon

zmluva

oferta

Rímske právo

právnik

právny predpis

zákonník

Občiansky zákonník

subjekt

náležitosti subjektu

vôľa

náležitosti vôle

vykonávateľObsah:
 • ÚVOD 3
  1 HISTÓRIA PRÁVNYCH ÚKONOV A ZMLÚV 4
  2 DEFINICIE A POJMY 5
  2.1 DEFINÍCIA ÚKONOV 5
  2.2 DEFINÍCIA PRÁVNYCH ÚKONOV 5
  2.3 ZMLUVA 5
  3 NÁLEŽITOSTI PRÁVNYCH ÚKONOV 5
  3.1 VŠEOBECNÉ O NÁLEŽITOSTIACH PRÁVNYCH ÚKONOV 5
  4 VZNIK ZMLÚV 8
  4.1 OFERTA (§ 43A, § 43B OZ) 9
  PRAKTICKÁ ČASŤ 10
  ZÁVER 13
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 14
  INTERNETOVÉ ZDROJE: 14

Zdroje:
 • KLÍMA J. Lidé Mezopotámie., Orbis Praha, 1976, ISBN: 601-22-857
 • Kolektív Autorov, Občiansky Zákonník, ISBN: 9788081730757
 • OBČIANSKY ZÁKONNÍK s rozsiahlym komentárom a judikatúrou. IV. doplnené vydanie, Bratislava, Nová Práca 2006, ISBN: 80-88929-88-1
 • LAZAR J., ŠVESTKA J. a kol. Československé občianske právo 1. Zväzok, Bratislava, Obzor 1986, ISBN: 65-051-86
 • PLANK K., Neplatnosť právnych úkonov a možnosti odstúpenia od zmluvy v občianskom práve. Acta facultatis iuridicae, 1981, ISBN: 67-357-85
 • Občiansky zákonník, zák. č. 40/1964 Zb.
 • http://www.slov-lex.sk
 • http://www.ipdf.sk
 • http://www.is.ambis.cz