Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2741
Posledná úprava
08.03.2017
Zobrazené
5 126 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predhovor

Cieľom mojej seminárnej práce je priblížiť postavenie práva v spoločnosti z hľadiska sociológie práva ako právneho normatívneho systému a zároveň poukázať aj na neprávne normatívne systémy spoločnosti, pri snahe ich porovnania na základe vzniku vzťahov medzi nimi.

Ľudská spoločnosť je zložitý systém, ktorý si v záujme prežitia nevyhnutne vyžaduje reguláciu, ktorá do nej vnáša poriadok a tento poriadok aj udržuje. V dlhodobom procese vývoja spoločnosti si samotná spoločnosť vynútila vznik a existenciu regulatívnych, normatívnych činiteľov či už v právnej alebo neprávnej forme.

Budem sa snažiť vymedziť hranicu medzi právnymi a neprávnymi normatívnymi systémami a takisto aj pojmy súvisiace s nimi. Pri tejto príležitosti je možné vidieť nesmierny, obrovský a nezastupiteľný význam existencie práva v spoločnosti a takisto aj neprávnych normatívnych systémov.

Kľúčové slová:

spoločnosť

štát

normatívne systémy

regulačné pôsobenie

sociologické vymedzenie práva

právne normyObsah:
 • Predhovor - 2.str.
  Úvod - 3.str.
  1. SPOLOČNOSŤ A ŠTÁT - 4.str.
  1.1 Spoločnosť - 4.str.
  1.2 Štát - 4.str
  2. NEPRÁVNE NORMATÍVNE SYSTÉMY - 5.str.
  2.1 Morálne normy - 6.str.
  2.2 Zvykové normy - 7.str.
  2.3 Náboženské normy - 8.str.
  3. PRÁVO AKO NORMATÍVNY SYSTÉM SPOLOČNOSTI - 9.str.
  3.1 Definícia práva - 9.str.
  3.2 Právna norma a právny systém - 10.str.
  3.3 Rozdiely medzi právom a ostatnými spoločenskými neprávnymi normatívnymi systémami - 10.str.
  3.3.1 Monizmus práva, všeobecná záväznosť - 11.str.
  3.3.2 Štátom stanovená alebo uznaná forma ( tzv. zvláštna forma) - 11.str.
  3.3.3 Možnosť štátneho donútenia - 12.str.
  3.3.4 Ďalšie znaky odlišnosti medzi právom a ostatnými spoločenskými neprávnymi normatívnymi systémami - 12.str.
  4. REGULAČNÉ PÓSOBENIE A SOCILOGICKÉ VYMEDZENIE PRÁVA -13.str.
  4.1 Regulačné pôsobenie práva - 13.str.
  4.2 Sociologické vymedzenie práva - 15.str.
  4.3 Premena sociálnej normy na právnu normu - 15.str.
  Záver - 17.str.
  Použitá literatúra - 18.str.

Zdroje:
 • Základy sociológie práva - Doc. PhDr. Emília Bakošová, CSc. a JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD.
 • Základy sociológie pre právnikov - Doc. PhDr. Emília Bakošová, CSc.
 • Teória práva - Prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.
 • Lexikón ústavného práva - Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc. a Prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
 • Ústava Slovenskej republiky - komentár - JUDr. Ján Drgonec, DrSc.
 • Slovník cudzích slov - PhDr. Mária Ivanová - Šalingová, CSc. a Ing. Arch. Zuzana Maníková
 • Vybrané kapitoly z dejín a náuky o spoločnosti - Doc. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
 • Odborné články a diskusné fóra na internete- http:// http://www.wikipedia.org a pod.