Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Vznik Československa a snahy Deutschbohmen

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8301
Posledná úprava
15.02.2018
Zobrazené
2 584 x
Autor:
petushka1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prvý prezident Tomáš Garrigue Masaryk raz prehlásil: „Československá otázka je otázkou európskou aj svetovou.“ Naše dejiny sú skutočne úzko späté s históriou celej Európy a všetky otrasy, ktoré našu krajinu postihli, mali medzinárodný ohlas.
Historické udalosti sú samozrejme jedinečné a prakticky neopakovateľné, pretože ich ovplyvňuje množstvo faktorov a javov. Moja práca sa zaoberá analýzou príčin a podmienok vzniku prvej Československej republiky, podmienkami jej vzniku a čiastočne aj jej fungovaním.

Československá republika vznikla v rokoch 1918 a 1919 spojením Čiech, Moravy, Sliezska , Slovenska a Podkarpatskej Rusi . Keď sa nový štát objavil na mape Európy, Slováci a Česi už mali za sebou dlhú históriu.
Slovania žili v tejto oblasti už od 6. storočia. Napriek tomu, že spočiatku boli Čechy súčasťou Franskej ríše a neskôr Svätej ríše rímskej, na čas sme boli spolu s ďalšími západoslovanskými kmeňmi zjednotení vo Veľkomoravskej ríši. Avšak Veľkej Morave osud veľmi neprial a po približne sedemdesiatich rokoch sa následkom oslabenia ústrednej moci rozpadla.
Obdobie pred vznikom prvej Československej republiky bolo obdobím, kedy k sebe Slováci a Česi opäť hľadali spoločnú cestu a ich úsilie vyvrcholilo 28.10. 1918 vyhlásením samostatného Československého štátu.

Kľúčové slová:

vznik ČSR

Clevelandská dohoda

Pittsburská dohoda

Washingtonská deklarácia

Martinská deklarácia

Masaryk

Osuský

Beneš

DeutschbohmenObsah:
 • Obsah -2-
  1. Úvod -3-
  2. Slováci a Česi po vypuknutí prvej svetovej vojny -4-
  2.1 Politická situácia v Čechách a na Slovensku -4-
  2.2 Plány na zjednotenie národov -5-
  2.3 Zahraničný odboj -6-
  2.4 Domáci odboj a zmena postoja domácej reprezentácie -11-
  3. Vznik Československej republiky -16-
  3.1 Vyhlásenie samostatnosti československého štátu -16-
  3.2 Deklarácia Slovenského národa -17-
  3.3 Geografické údaje prvej Československej republiky -18-
  4. Snahy Deutschböhmen -19-
  4.1 Deutschböhmen v krátkom dejinnom vývoji -19-
  4.2 Nemecké Čechy po vyhlásení Československa -19-
  5. Záver -22-
  6. Príloha -23-
  6.1 Životopisy niektorých spomenutých osobností
  6.1.1 Tomáš Garrigue Masaryk -23-
  6.1.2 Milan Rastislav Štefánik -24-
  6.1.3 Edvard Beneš -25-
  6.1.4 Štefan Osuský -26-
  6.2 Obdobie Deutschböhmen -28-
  6.2.1 Pošta -28-
  6.2.2 Bankovky -30-
  7. Zoznam použitej literatúry -31-

Zdroje:
 • RYCHLÍK, J.: Česi a Slováci v 20. storočí. Academic Electronic Press, Bratislava 1997
 • KALVODA, J.: Genese Československa. PANEVROPA Praha s.r.o., Praha 1998
 • PACNER, K.: Osudové okamžiky Československa. Themis, Praha 1997
 • ĎURICA, M.: Dejiny Slovenska a Slovákov. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1995. ISBN: 80-08-01427-X
 • KOVÁČ, D.: Dejiny Slovenska. Nakladatelství lidové noviny, 1998