Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Obchodné právo (obchod, podnikanie, založenie a vznik spoločnosti, ...)

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37531
Posledná úprava
14.05.2011
Zobrazené
1 048 x
Autor:
ayllin
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predmet: tzv. obchodovanie – súčasný termín podnikanie vyplýva z §1 ods. 1
Obchodný Zákonník upravuje:
1. Postavenie podnikateľov
2. Obchodné záväzkové vzťahy
3. Iné vzťahy súvisiace s podnikaním

Obchodné právo ako odvetvie súkromného práva:
• Spolu s občianskym právom
• Zásada zmluvnej voľnosti – prevaha dispozitívnych ustanovení
• Zmluvná regulácia vzťahov
• Rovnosť účastníkov vzťahov
• Aj prvky verejného práva – oblasť zásahov štátu do podnikania, napr. registrácia podnikateľov, účtovníctvo POE, ochrana hosp. súťaže, konkurz.

Vzťah k Občianskemu právu
• Základné odvetvie súkromného práva
• §1 ods. 2 OBZ – ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa OBZ, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva
• Osobitný vzťah OBZ k OZ – lex specialis derogat lex generalis – OZ je vo vzťahu k OBZ všeobecným predpisom
• Pre záväzky je tento vzťah bližšie riešený v §261 OBZ
• Rekodifikácia

Kľúčové slová:

obchod

podnikanie

akciová spoločnosť

komanditná spoločnosť

založenie a vznik spoločnostiObsah:
 • Obchodné spoločnosti
  Podnik
  Podnikanie
  Likvidácia podniku
  Nekalá súťaž
  Vznik a zánik obchodných spoločností