Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Vývoj funkcie župana

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8306
Posledná úprava
15.02.2018
Zobrazené
1 904 x
Autor:
petushka1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Územná samospráva je charakteristická hlavne prítomnosťou volených orgánov. Je najčastejšie organizovaná na miestnej úrovni, ktorú predstavujú predovšetkým mestá a obce, t.j. miestna samospráva, a na regionálnej úrovni, ktorú predstavujú kraje, regióny, župy atď., čiže územné jednotky väčšie ako miestne jednotky ale menšie ako územie celého štátu - tu hovoríme o regionálnej samospráve, alebo o samospráve vyšších územných celkov.
Vývoj funkcie župana a samosprávy je historický proces, ktorý sa vyvíja a prispôsobuje zmenám a vývoju spoločnosti. Je možné samosprávu skúmať v nejakej konkrétnej forme, ktorá sa v histórii uplatnila, uplatňuje či v budúcnosti má uplatniť, alebo komplexnejšie chápanie samosprávy získame, ak sa samospráva posudzuje ako historicky sa vyvíjajúcu a meniacu inštitúciu v rámci štátu.

Kľúčové slová:

župan

župa

municípiá

Veľká Morava

Uhorsko

revolúcia

dualizmus

BachovObsah:
 • Obsah -2-
  1. Úvod -3-
  2. Veľká Morava -4-
  3. Začlenenie Slovenska do ranofeudálneho Uhorského štátu -5--6
  4. Slovensko v rámci Uhorského štátu za feudálnej rozdrobenosti a jej prekonávania -7--8
  5. Slovensko v období stavovskej monarchie v Uhorsku -9--10
  6. Slovensko v období feudálneho absolutizmu v Uhorsku -11--12
  7. Uhorsko v rokoch 1848-1918 -13-
  7.1 Revolúcia 1848-1849 -13-
  7.2 Bachov policajný absolutizmus -13-
  7.3 Obdobie dualizmu -14--15
  8. Záver -16-
  9. Zoznam použitej literatúry -17-

Zdroje:
 • ŠKVARKA, D. a kol.: Lexikón slovenských dejín. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997
 • MALÝ, K. - SIVÁK, F.: Dejiny štátu a práva v Česko-slovensku do roku 1918. Bratislava, Obzor, 1992
 • HUBENÁK, L.: Právne dejiny Slovenska do roku 1945. Banská Bystrica, UMB
 • ĎURICA, M.S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava, 1996
 • TIBENSKÝ, J.: Dejiny Slovenska slovom i obrazom. Martin, Osveta, 1973.