Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Problematika právneho vymedzenia povinností podnikateľa v cestovnom ruchu z pohľadu správneho práva

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37920
Posledná úprava
14.11.2011
Zobrazené
1 229 x
Autor:
marianha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rozvoj cestovného ruchu, ubytovacích, pohostinských, gastronomických, wellnes, kúpeľných, zábavných a ďalších služieb spojených s týmto druhom podnikania sú v dnešnom svete rýchlo rozvíjajúcej sa spoločnosti, infraštruktúry, jednoduchším a čoraz prístupnejším spôsobom dopravy do vzdialenejších destinácií, jednou z prioritných politík Európskej Únie a našej Slovenskej Republiky.

Slovensko z hľadiska prírodných možností, histórie a kultúry má určite čo ponúknuť všetkým návštevníkom a to sa odzrkadľuje na vzrastajúcom počte ubytovacích zariadení, počtu hostí, prenocovaní a príjmov z nich.

To však prináša orgánom štátnej správy a samosprávy tak pozitívne ako aj negatívne externality.
Pozitívne stránky tejto veci sú jednoznačné – príjmy do štátneho rozpočtu, do rozpočtu orgánov miestnej samosprávy, zvyšovanie zamestnanosti a rozvoj v regiónoch a v neposlednom rade zlepšovanie obrazu Slovenska v zahraničí. Negatívne externality (pohyb osôb, doprava, náklady na infraštruktúru, ochrana životného prostredia a pod.) z cestovného ruchu musí štát predvídať, regulovať nežiadúce alebo prijímať opatrenia zabraňujúce ich vzniku.

Z týchto dvoch hlavných dôvodov sú povinní podnikatelia v cestovnom ruchu počas svojej činnosti viesť určité záznamy, uchovávať a predkladať ich a na ich základe im vznikajú určité oznamovacie, daňové a poplatkové povinnosti. Tieto povinnosti sú témou mojej seminárnej práce.

Kľúčové slová:

správne právo

cestovný ruch

podnikanieObsah:
 • Úvod
  Ubytovacie zariadenia, rozdelenie a klasifikácia
  Vymedzenie povinností a ich rozdelenie
  Domová kniha, hlásenie k pobytu cudzincov
  Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia
  Daň za ubytovanie
  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Použitá literatúra a zdroje

Zdroje:
 • Zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z.z
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 21/2008 – www.banskabystrica.sk
 • Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš – www.mikulas.sk
 • www.drsr.sk
 • www.portal.gov.sk