Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 45   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Orgány verejnej správy na úseku zdravotníctva
99,2%
0,8 7x
Ombudsman (verejný ochranca práv) v Slovenskej republike
94,4%
0,1 7x
Správne súdnictvo v podmienkach Slovenskej republiky
92,2%
0,1 11x
Správne právo - vypracované otázky na skúšku
90,6%
0,1 16x
Problematika právneho vymedzenia povinností podnikateľa v cestovnom ruchu z pohľadu správneho práva
90,3%
0,1 4x
Správne právo - materiál na štátnice
90,2%
0,3 40x
Vzťah správneho konania k osobitným zákonom
90,0%
0,1 2x
Poznámky z predmetu Správne právo
89,7%
0,2 28x
Konanie o priestupku
89,5%
0,1 5x
Správne právo hmotné a procesné
89,4%
0,7 13x
Správne právo - Príprava na skúšku
88,3%
0,1 8x
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
88,1%
0,1 3x
Okresné úrady tretej skupiny ich rozmiestnenie, pôsobnosť, kompetencie
88,1%
0,1 0x
Normatívne a individuálne správne akty
87,5%
0,4 14x
Subjekty správneho práva
86,9%
0,1 15x
Vypracované otázky na test Správne právo
84,8%
0,1 7x
Správne právo - všeobecná časť - vypracované otázky z predmetu Správne právo
84,6%
0,5 8x
Správne právo - vypracované úlohy
84,3%
0,1 9x
Správne právo - správne konanie
83,0%
0,1 14x
Správne právo pre ekonomické fakulty
82,5%
0,6 90x
Správne právo hmotné a procesné
81,7%
0,9 39x
VÚC - Vyšší územný celok
80,9%
0,1 5x
Seminárna práca na tému Protimonopolný úrad SR
80,4%
0,1 4x
Historický vývoj funkcie starostu a orgánov verejnej správy a samosprávy
79,4%
0,2 3x
Kontrola verejnej správy
79,3%
0,1 6x
Verejná správa a správne právo
77,8%
0,1 37x
Správne právo ako odvetvie platného práva
77,4%
0,1 16x
Správne právo - prednášky
73,3%
0,1 17x
Správne právo
71,2%
0,2 10x
Správne právo
71,0%
0,1 0x
Správne právo 1
70,8%
0,7 12x
Správne právo
70,4%
0,2 28x
Verejná správa
70,4%
0,1 2x
Správne právo - 3 vypracované otázky
66,8%
0,9 8x
Správne delikty
64,5%
0,1 5x
Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
62,9%
48,5 1x
Ministerstvá Slovenskej Republiky
62,1%
0,1 6x
Normy správneho práva
61,5%
0,1 7x
Správne právo - vypracované otázky
61,2%
0,4 12x
Založenie živnosti a príspevok z Európskeho sociálneho fondu
58,8%
0,1 6x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: