Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Správne právo - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10704
Posledná úprava
12.06.2019
Zobrazené
1 763 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Verejná správa a jej charakteristické črty
- zaoberá sa správou vecí verejných, kt. sa realizujú ako prejav verejných vecí v štáte.
Je to verejná moc, kt. nedisponuje len štát, ale aj iné inštitúcie.
Verejná správa sa delí na:
1.) štátnu správu - jedna zo základných zložiek VS.
Vykonáva najvyšší a najrozšírenejší druh štátnych činností. Výkonom štátnej správy sa zabezpečuje realizácia všetkých funkcií štátu.
Dve základné činnosti:
- výkonná činnosť - vzťah štátnej správy k zastupiteľskej sústave a spočíva v bezprostrednom výkone zákonov
- nariaďovacia činnosť - vzťah k FO a PO, vydávanie normatívnych právnych aktov.

Kľúčové slová:

správne právo

verejná správa

správna veda

správne konanie

opravné prostriedky

normatívny právny akt

matrika

priestupokObsah:
 • 1.Verejná správa a jej charakteristické črty
  2.Metódy činnosti verejnej správy
  3.Formy činnosti verejnej správy
  4.Správna veda (metódy a činnosti)
  5.Administratívno - právne normy (pojem, klasifikácia, druhy)
  6.Subjekty verejnej správy a správneho práva
  7.Správne právo v systéme právneho poriadku Slovenskej republiky
  8.Zodpovednosť vo verejnej správe
  9.Kontrola vo verejnej správe
  10.Pozitívne a negatívne vymedzenie právneho poriadku
  11.Charakteristické črty správneho konania
  12. Platnosť, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí
  13.Riadne opravné prostriedky
  14.Mimoriadne opravné prostriedky
  15. Výkon rozhodnutia v správnom konaní
  16.Priestupkové konanie
  17.Územné a stavebné konanie
  18.Vnútorná správa (pojem, predmet a základné komponenty)
  19.Policajná správa
  20.Správa zdravotníctva a sociálnych vecí
  21.Správa školstva