Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Poznámky z predmetu Správne právo

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8842
Posledná úprava
02.05.2018
Zobrazené
4 118 x
Autor:
bimbulka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.) Normy správneho práva a ich klasifikácia
Na účely posúdenia právnych aspektov, najmä právnych dôsledkov individuálnych správnych aktov, možno ich klasifikovať z nasledujúcich hľadísk:
podľa povahy právnych účinkov je možné členiť individuálne správne akty na:
konštitutívne - zakladajú, menia alebo rušia správnoprávne vzťahy,pôsobia zásadne až nadobudnutím účinnosti /vytvárajú novú
situáciu, ktorá tu nebola, sám zakladá dobu vzniku novej skutočnosti, platí do budúcnosti odo dňa vydania
deklaratórne - autoritatívne potvrdzujú existenciu alebo neexistenciu administratívnoprávneho vzťahu alebo vzťahov /vytvára movú
právnu situáciu, nevytvára dobu vzniku, pôsobí i do minulosti. Nie je rozhodujúce, či sa vzťahuje na jedného
alebo viac účastníkov.
Všeobecný konkrétny adresát.

Kľúčové slová:

normy správneho práva

európske pramene správneho práva

účastníci konania

kodifikácia

právne odvetvie

správny aktObsah:
 • Normy správneho práva a ich klasifikácia
  Normatívny správny akt
  Individuálny správny akt
  Kodifikácia
  Charakteristické črty správneho práva ako právneho odvetvia
  Pramene európskeho správneho práva
  Pôsobnosť správneho poriadku
  Základné zásady správneho konania
  Účastníci konania:
  Základné pravidlá správneho konania :
  Príslušnosť v správnom konaní
  Účastníci konania
  Zúčastnené osoby
  Zastupovanie v správnom konaní
  Z hľadiska zastupovania poznáme druhy zastupovania:
  Obhajca je povinný:
  Tri základné štádiá v správnom konaní
  ...
  ...
  ...