Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Okresné úrady tretej skupiny ich rozmiestnenie, pôsobnosť, kompetencie

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47658
Posledná úprava
16.12.2019
Zobrazené
213 x
Autor:
olivia.banyiova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Táto seminárna práca sa venuje problematike okresných úradov tretej skupiny, ich rozmiestneniu, pôsobnosti a kompetenciám. V tejto súvislosti je kľúčovou novela zákona č. 180 z 19. júna 2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý s účinnosťou od 1. októbra 2013 nanovo ustanovil postavenie, sídla a územné obvody a pôsobnosť okresných úradov, upravuje vyhlasovanie vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ako i zrušuje niektoré miestne orgány štátnej správy a upravuje vzťahy súvisiace s ich zrušením. Táto novela mala viesť k vyššej efektívnosti, pružnosti, výkonnosti, transparentnosti a modernizácii služieb v štátnej správe.
Cieľom bolo vytvorenie jednotnej a prehľadnej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy, a to sústredením pôsobností vybraných orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu na miestnej úrovni, ktorý bude vykonávať pôsobnosť na prevažnej väčšine úsekov štátnej správy. V nadväznosti na uvedené sa zrušili obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a správy katastra a ich pôsobnosť sa presunula na integrovaný miestny orgán štátnej správy s názvom OKRESNÝ ÚRAD. Súčasne táto novelizácia mala priniesť úspory v byrokratickom systéme Slovenskej republiky.

Kľúčové slová:

okresny urad

kompetencieObsah:
 • Obsah 2
  Úvod 3
  1 Prehľad súčasného stavu riešenej problematiky 4
  1.1 Pojem verejnej správy 4
  1.2 Štátna správa 5
  1.3 Okresné úrady 3. stupňa 7
  2 Cieľ a metodika práce 16
  3 Aktuálnosť riešenej problematiky - vízie do budúcna 17
  4 Praktická časť seminárnej práce 18
  N Á V R H N A V K L A D 18
  Záver 21
  Použitá literatúra 22