Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Správne právo - vypracované úlohy

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11840
Posledná úprava
21.06.2019
Zobrazené
1 169 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.O akých veciach sa rozhoduje v správnom konaní:
- rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustavuje inak.

2.Ktoré správne orgány pokladáme za správne orgány:
- správnym orgánom je štátny orgán, územnej samosprávy, orgán záujmovej samosprávy, fyzická alebo právnická osoba, ktorej zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Kľúčové slová:

správne konanie

nečinnosť správneho konania

protest prokurátora

trovy konania

doručovanie do vlastných rúk

verejná vyhláška

právoplatnosťObsah:
 • 1. O akých veciach sa rozhoduje v správnom konaní
  2.Ktoré správne orgány pokladáme za správne orgány
  3. Základné pravidlá správneho konania
  4. Vecná, miestna, funkčná príslušnosť správneho orgánu
  5. Účastník konania
  6. Zúčastnená osoba
  7. Formy zastupovania poznáme
  8. Formy začatia konania
  9. Ako je možné urobiť podanie v správnom konaní
  10. Obsah podania
  11. Nazeranie do spisov
  12. Doručovanie do vlastných rúk
  13. Verejná vyhláška, kedy sa použije
  14. Ako sa počítajú lehoty
  15. Prerušenie a zastavenie konania
  16. Trovy konania
  17. Postavenie svedkov
  18. Čestné vyhlásenia
  19. Predvolanie a predvedenie
  20. Poriadkové opatrenia
  21. Definícia - rozhodnutie
  22. Formálne a obsahové náležitosti rozhodnutia
  23. Lehoty na rozhodnutie
  24.Opatrenia - nečinnosť správneho konania
  25. Oznamovanie rozhodnutia
  26. Právoplatnosť a vykonateľnosť
  27. Vymenovať riadne a mimoriadne opravné prostriedky - rozdiel
  28. Odvolacie konanie
  30. Preskúmanie rozhodnutia v mimo odvolacom konaní
  31. Protest prokurátora
  32. Preskúmanie rozhodnutia súdom
  33. Formy vymáhania peňažných plnení: § 78
  34. Formy vymáhanie nepeňažných plnení:§ 79