Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Sociálna práca v treťom sektore

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42462
Posledná úprava
01.09.2013
Zobrazené
2 992 x
Autor:
martina.hubova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Pojmové vymedzenie troch sektorov

Pojem „tretí sektor“ nie je pojmom legálnym, to znamená, že nie je zadefinovaný v Ústave, zákonoch, či iných právnych predpisoch, čo však neznamená, že by bol nelegitímnym a nemohol sa používať na označenie určitého inštitucionalizovaného rámca života spoločnosti.

· Verejný (alebo štátny, vládny) – 1 .sektor ( štátne organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie)
· Podnikateľský – 2. Sektor
· Neziskový, nevládny, mimovládny, občiansky – 3 .sektor alebo :
· Štátny, verejný - jeho účelom je plnenie funkcií štátu
· Neštátny, súkromný

Kľúčové slová:

história

zákony

tri sektory

znaky

funkcie

MVO

N.O.

dobrovoľníctvo

nadácia

charita

akreditáciaObsah:
 • História spolkovej činnosti na Slovensku do roku 1989
  Súčasnosť - Globálna revolúcia v združovaní
  Pojmové vymedzenie troch sektorov
  Vzťahy medzi súkromným, verejným a neziskovým sektorom
  Znaky, poslanie, oblasti pôsobenia a etické správanie / hodnoty mimovládnych neziskových organizácií
  Právne postavenie mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku
  Financovanie MVO
  Sociálna práca v treťom sektore
  Dobrovoľníctvo
  Niektoré modely mimovládnych neziskových organizácií

Zdroje:
 • KOLEKTÍV AUTOROV : Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. Bratislava: PDCS. 2000.
 • MYDLÍKOVÁ, E.: Letom - svetom do sociálnej práce v treťom sektore. Bratislava: SAIA – SCTS. 2006.
 • NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA a PANET: Medzisektorová spolupráca na Slovensku. Súhrnný materiál z realizácie programu v rokoch 2002 – 2005.
 • RADKOVÁ, L.: Sociálna práca v treťom sektore. Trnava 2003. ISBN 80-89104-30-4.
 • SVÁK,J. - HAŇDIAK, P.: Právna úprava tretieho sektora. Bratislava: 1. SNSC. 2002. ISBN:80-968754-2-6.
 • TUBA, I., SZOMOLAI,V., KOVÁCS, Ľ.: Budovanie partnerstva, miestny a regioálny rozvoj. 2005 -2006.
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 • Zákon NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
 • Zákon NR SR č. 34/2002 Z.z. o nadáciách.
 • Zákon NR SR č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch.
 • http://portal.statistics.sk
 • http://rozhodni.sk
 • KOLEKTÍV AUTOROV : Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. Bratislava: PDCS. 2000.
 • MYDLÍKOVÁ, E.: Letom - svetom do sociálnej práce v treťom sektore. Bratislava: SAIA – SCTS. 2006.
 • RADKOVÁ, L.: Sociálna práca v treťom sektore. Trnava 2003. ISBN 80-89104-30-4.